Provinciale weg N833

Naast de N833 tussen Culemborg en Buurmalsen komt een vrijliggend fietspad. Dit verbetert vooral de veiligheid voor fietsers. Aannemer van Spijker Infrabouw voert de werkzaamheden voor Provincie Gelderland uit. Sinds mei zijn de eerste voorbereidende werkzaamheden gestart.

Werkzaamheden

De aannemer maakt onder andere twee nieuwe bruggen ter hoogte van de Zeedijk. Een brug voor gemotoriseerde voertuigen en een brug voor (brom)fietsers. Ook worden aan de westkant van de N833 de huidige watergang en duikers verlegd. Het nieuwe vrijliggende fietspad kan daardoor worden aangelegd. Daarnaast krijgt de weg een nieuwe laag en wordt deze zeven meter breed. De aanliggende fietsstroken vervallen dan.

Kabels en leidingen in de bodem

Op de plek waar het nieuwe fietspad komt, liggen kabels en leidingen in de grond. Het gaat om riolering, kabels voor telecommunicatie, gas- en elektriciteitsleidingen. De aannemer graaft daarom langs de N833 ‘proefsleuven’. Daarmee kunnen zij de exacte ligging van de kabels en leidingen bepalen. Mocht het nodig zijn, dan worden deze verlegd. 

Wie voert het werk uit?

Bij de werkzaamheden zijn verschillende bedrijven betrokken. Dostal Wegenbouw werkt aan de rijbanen. Van Spijker Infrabouw werkt aan de brug ter hoogte van de Zeedijk. 

Werkzaamheden Dostal

Het bedrijf Dostal Wegenbouw is verantwoordelijk voor de wegverbreding, het vergraven van de watergangen en het aanbrengen van het vrijliggende fietspad langs de Rijksstraatweg. De fietsers kunnen tijdens (een groot gedeelte van) deze werkzaamheden veilig achter een barrier over de N833 rijden. Naast deze afscheiding komt er ook een tijdelijke belijning op de hoofdrijbaan, alsook op de tijdelijke fietsstrook. Vanwege de breedtebeperking van de N833 geldt tijdens het gehele werk een snelheid van maximaal 50 km per uur. 

Werkzaamheden Van Spijker

Sinds mei 2020 voert Van Spijker Infrabouw de werkzaamheden aan de brug ter hoogte van de Zeedijk uit. Zij bouwen nu het nieuwe brugdek op een tijdelijke locatie, naast de huidige brug. Vanaf september 2020 wordt het verkeer over het nieuwe brugdek omgeleid. Als het verkeer over de tijdelijke brug gaat, kan Van Spijker op de definitieve locatie de werkzaamheden uitvoeren om de nieuwe brug te plaatsen. Deze werkzaamheden bestaan uit het plaatsen van landhoofden, de steunpunten voor de brug, en het plaatsen van het brugdek. Deze werkzaamheden worden naar verwachting in december 2020 afgerond.

Kabels en leidingen verleggen

Het verleggen van de kabels en leidingen start op 4 januari en is naar verwachting in juli 2021 klaar. De werkzaamheden zijn opgedeeld in 3 fasen. Fase 1 start op 4 januari en is op 30 april 2021 klaar. De aannemer werkt dan aan de Rijksstraatweg tussen de Haagse Uitweg en de Oude Hoevenseweg. Fase 2 is tussen de Oude Hoevenseweg en de Beusichemse Broeksteeg. De Beusichemse Broeksteeg tot aan de N320 is fase 3. De planning voor fase 2 en 3 volgen later. Voor de werkzaamheden zijn er de komende tijd omleidingsroutes. Deze leest u bijgevoegde kaart.

Omleiding N833
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Provincie Gelderland

Aanleg fietspad

Nadat de kabels en leidingen zijn verlegd verplaatst de aannemer de watergang. Zodra de watergang is verplaatst wordt het fietspad aangelegd. De nutsbedrijven zijn dan op dit deel klaar. Aannemer Van Spijker begint medio maart tussen de Haagse Uitweg en de Oude Hoevenseweg en werkt richting de N320. Naar verwachting zijn alle werkzaamheden eind 2021 afgerond. 

Heeft u vragen of zorgen? U kunt contact opnemen met omgevingsmanager Alexandra Braas van Van Spijker Infrabouw. Dat is mogelijk is 085 – 822 04 16 of n833.culemborg.buurmalsen@gmail.com. Meer informatie over het project vindt u op de website van de provincie.