Proces-verbaal vaststelling uitslag en controletellingen

Maandag 21 maart was de openbare zitting van het hoofd stembureau voor het vaststellen van de verkiezingsuitslag. Het proces-verbaal staat online