Nieuwbouw gemeentewerf

Presentatie nieuwbouw gemeentewerf en provinciaal steunpunt

05 december 2023
Dorpen en stadjes

Samen met de provincie Gelderland ontwikkelen we een nieuwe gemeentewerf en provinciaal steunpunt aan de Boutensteinseweg 4 in Rumpt. Het ontwerp voor het gebouw en de buitenruimte is klaar. Op dinsdag 12 december tussen 17.00 en 20.00 uur kunnen buren en andere belangstellenden het ontwerp bekijken op een inloopbijeenkomst in het huidige gebouw aan de Boutensteinseweg 4.

Op deze plek zit al lange tijd het provinciale steunpunt. Vanuit dit steunpunt doet de provincie haar uitvoerende taken aan de provinciale wegen, zoals de gladheidsbestrijding. Door samen te gaan werken vanuit deze locatie maken gemeente en provincie optimaal gebruik van de beschikbare ruimte en het gebouw zelf. Door de centrale ligging kunnen wij op een betere en efficiëntere manier de dienstverlening voor de inwoners uitvoeren.

Groenste steunpunt

Het nieuwe gebouw wordt duurzaam. We streven naar nul op de meter. Dat betekent dat er evenveel energie gebruikt wordt als er opgewekt wordt. Op het dak komen zonnepanelen. Het  gebouw krijgt dak-, muur- en vloerisolatie en een optimaal ventilatiesysteem. Het sloopmateriaal gaan we zoveel mogelijk opnieuw gebruiken. De buitenruimte om het gebouw krijgt een eigen wateropvang en groene inrichting.