Deil

Presentatie kansenkaart Deil

23 juni 2023
Dorpen en stadjes

De gemeente West Betuwe maakt voor Deil een kansenkaart. De kansenkaart laat zien waar mogelijkheden zijn voor het realiseren van bebouwing in en buiten het dorp. Omdat we graag van inwoners willen horen waar zij kansen zien voor woningbouw of andere voorzieningen is op 13 februari een bijeenkomst geweest. Na deze bijeenkomst heeft u door het invullen van de zogenaamde Maptionnaire in grote getalen laten weten hoe u denkt over de toekomst van Deil.

Informatiebijeenkomst

Tijdens de komende informatiebijeenkomst op 26 juni presenteren wij u de uitkomsten van de Maptionnaire en de uitkomsten van de klankbordgroep. Ook laten wij u de ontwerp kansenkaart van Deil zien en lichten wij deze toe.

Meer informatie over het proces en uitleg van de kansenkaart leest u op www.westbetuwe.nl/woningbouw-deil