Pré-mantelzorgwoning nu ook mogelijk in West Betuwe

1 okt 2021
logo gemeente West Betuwe
Veel senioren hebben de wens om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen. Mantelzorg speelt daarin een belangrijke rol. Bij een zorgindicatie zijn er regelingen voor speciale mantelzorgwoningen. Met ingang van 6 oktober zijn er in West Betuwe tevens mogelijkheden voor pré-mantelzorgwoningen. Het college van burgemeester en wethouders nam op 28 september 2021 hierover een besluit.

Wethouder Wonen Sietske Klein – de Jong: “We zien dat de huidige mantelzorgwoningen niet altijd in de behoeften voorzien. Door ontbreken van een zorgindicatie vallen sommige inwoners tussen de wal en het schip. Het nieuwe beleid maakt meer mogelijk. Ook als er (nog) geen mantelzorgsituatie is. Onder voorwaarden werkt de gemeente mee aan verzoeken voor het realiseren van een pré-mantelzorgwoning.”

De voorwaarden

Om een pré-mantelzorgwoning te realiseren is een vergunning nodig. Zo’n woning kan in bestaande aanbouw of bijgebouw worden gerealiseerd. In sommige gevallen is een nieuw bijgebouw of aanbouw mogelijk. Dit hangt wel af van de bouwmogelijkheden van het bestemmingsplan. Daarnaast zijn er diverse voorwaarden. De bewoner heeft bijvoorbeeld minimaal de pensioengerechtigde leeftijd. Het oppervlakte van de woning is maximaal 100 vierkante meter en bestaat uit één bouwlaag. Het gebruik geldt voor 10 jaar.

Woonvisie 2030

Vorig jaar stelde de gemeente een nieuwe woonvisie vast. Het is een duidelijke koers tot 2030. Het doel: woningaanbod en -behoeften sluiten op elkaar aan. De gemeente streeft naar huizen die haal- en betaalbaar zijn. Er is een gezonde mix tussen koop- en sociale huurwoningen, maar er zijn ook mogelijkheden voor bijvoorbeeld pré-mantelzorgwoningen. Kleinschalige projecten worden gestimuleerd, passend bij de aard en schaal van de kern. Bijvoorbeeld door Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) te stimuleren. Dit zijn projecten die woningzoekenden samen ontwikkelen.