Plan voor windmolens en zonnevelden in Rivierenland vastgesteld

13 jul 2021
Logo van de RES
Er is duidelijkheid over de opwek van duurzame energie via zonnevelden en windmolens. De gemeenten uit het Rivierenland, Waterschap Rivierenland en Provincie Gelderland keurden de Regionale Energie Strategie (RES) goed. Dit plan stelden inwoners, maatschappelijke organisaties en andere betrokken partijen samen op.

Het plan geeft duidelijkheid over hoeveel duurzame energie we in 2030 regionaal willen opwekken en welke plekken in het Rivierenland daarvoor geschikt zijn. Afgesproken is dat we veel gaan investeren in zonnepanelen op grote bedrijfsdaken. Daarnaast komen er ook in vrijwel elke gemeente zonnevelden. En naast de windmolens die er nu al staan of die nu in ontwikkeling zijn, komen er in Rivierenland nog 17 nieuwe bij. Als het lukt om dit op tijd te realiseren, verminderen we de schadelijke CO2-uitstoot in onze regio met 34 procent in 2030. Dat is een grote stap, maar nog niet genoeg. Daarom is het belangrijk dat iedereen een steentje bijdraagt aan het besparen van energie.

Duurzame alternatieven

Een ‘RES’ klinkt best ingewikkeld. Toch merken inwoners daar wat van. De stroom die we elke dag uit het stopcontact halen, komt namelijk steeds vaker uit zonnepanelen en windmolens. In de komende jaren neemt het gebruik van aardgas af. Er komen alternatieven, zoals bijvoorbeeld warmtepompen. Ook kijken we naar andere manieren om huizen te verwarmen en opgewekte energie op te slaan. Dat doen we per buurt, wijk of dorp. De komende jaren werken we dit uit. Daarbij is besparen ook essentieel. Alle energie die we niet gebruiken, hoeven we ook niet op te wekken.

Wat kunnen inwoners doen?

De overheid zet allerlei stappen op het gebied van energie opwekken en besparen. Ook inwoners kunnen zelf aan de slag. Het begint al met eenvoudige acties in en rondom uw huis. Kijk voor meer informatie op de website van het Energieloket Rivierenland via www.energieloketrivierenland.nl of kijk op de regionale website van Regionale Energie Strategie. Ga hiervoor naar www.resrivierenland.nl.