Open brief burgemeester – gemeentenieuws 4 januari 2022

Alle goeds gewenst voor 2022

Beste inwoners van West Betuwe,

Een nieuw jaar ligt voor ons. Een jaar dat start met hoop. Hoop op een gelukkig en gezond nieuw jaar. Hoop op meer perspectief en vrijheid. Daar gaat deze open brief over.

Het coronavirus beheerst ook nu ons leven. Nog steeds of alweer, zo verzucht ik weleens. En dat doet u vast ook. We kijken uit naar het einde van deze lockdown. Iedereen wil terug naar het normale leven. Gelukkig zit de vaart er goed in bij de GGD voor het zetten van de boostervaccinaties. Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat zetten de medewerkers prikken. Ik ben ervan overtuigd dat het halen van een vaccinatie of deze boosterprik helpt. Zo beschermt u zichzelf én uw naasten. En zo neemt de druk op de zorg af.

Dit nieuwe jaar wil ik met positieve energie starten. Ik gun het iedereen om diezelfde energie te vinden. Of om deze te hervinden. Ik gun het u ook om weer plannen te maken met familie en vrienden. Ik gun het ons dat de deuren van horeca, winkels en culturele instellingen weer open kunnen. Dat alle kinderen en jongeren op 10 januari weer naar school mogen. Laten we de hoop houden dat het lukt.

Ik heb veel bewondering voor ieders flexibiliteit en creativiteit. Ook nu maakt u er weer het beste van. Dat siert u en het doet mij goed dit te zien. Het geeft mij een gevoel van saamhorigheid. Dat vind ik zo kenmerkend voor West Betuwe. We zetten samen de schouders eronder. We houden de goede moed erin. Dat maakt mij als burgemeester trots en blij. Dit zorgt namelijk dat het hier prettig is om te wonen en te werken.

Ik wens u toe dat we dit gevoel van saamhorigheid vasthouden. Dat we blijven omzien naar elkaar. Dat we met elkaar de verbinding blijven zoeken. Ik geloof in betere tijden. Tijden waarin we met elkaar kunnen groeien. Zo laten we West Betuwe verder tot bloei komen. Daar plukken we samen de vruchten van.

Ik heb veel respect voor de mensen in de zorg. Al twee jaar vragen we het uiterste van ze. Iedereen voelt aan dat de koek op is. En toch vinden zorgverleners de kracht om door te gaan. Datzelfde geldt voor de mensen van de hulpdiensten. Voor de juffen en meesters die veelal voor de klas staan én de kinderen thuis onderwijzen. Kortom, voor iedereen die zich inzet voor een ander. Zij verdienen allen een dikke pluim en de juiste erkenning. Ik denk trouwens ook aan onze ondernemers. Steun hen waar u kunt om ze deze moeilijke tijd te laten doorkomen.

Nog een korte terugblik op de jaarwisseling. De aanloop hier naartoe verliep rustig. Er waren minder brandstichtingen dan andere jaren. Op sommige plekken was wel overlast van geknal door vuurwerk. Bepaald illegaal vuurwerk heeft een kracht die vergelijkbaar is met een handgranaat. Ik begrijp niet dat iemand dat bij zich durft te hebben. Het is levensgevaarlijk en brengt grote schrik teweeg en vaak ook forse schade.

Met politie, brandweer en jongerenwerkers en eigen medewerkers haalde ik alles uit de kast om de jaarwisseling rustig te laten verlopen. Dit varieerde van gesprekken met jongeren tot het uitdelen van waarschuwingsbrieven. In de meeste kernen bleef het ook tijdens de jaarwisseling rustig. Waardenburg werd vooraf veel genoemd in de media. In dat dorp is het vrij rustig gebleven. Dat zie ik als een lichtpuntje. Spijtig genoeg was dat niet overal het geval. Er was in sommige kernen overlast van zwaar vuurwerk, vernielingen en brandstichting. Ik vrees voor de rekening van de schades. Lukt het niet de daders te pakken, dan betaalt de samenleving de kosten.

Ik moet de verleiding weerstaan om terug te kijken op het jaar 2021. Zelfs als ik me beperk tot het gemeentebestuur. Er is zo veel het vermelden waard over genomen besluiten die voor u en voor jou van belang zijn. Voor de gemeente wordt 2022 een bijzonder jaar. In maart zijn namelijk de gemeenteraadsverkiezingen.

Dat betekent dat alle inwoners van 18 jaar en ouder naar de stembus mogen. Het uitbrengen van uw of jouw stem tijdens verkiezingen is misschien wel de meest directe manier van meedoen in een democratie. Daarom roep ik nu al iedereen op om van dit stemrecht gebruik te maken. Politieke partijen gaan u ongetwijfeld uitleggen wat zij voor elkaar hebben gekregen. En nog belangrijker, welke plannen en ambities zij hebben voor de komende periode.

We kunnen veel voor elkaar betekenen. Ik wens u veel heil en zegen toe. Ook wens ik u een gezond en gelukkig 2022 toe. Ik kijk uit naar mooie ontmoetingen.

Met vriendelijke groet,

Servaas Stoop

Burgemeester