Open brief burgemeester 23 december 2020

Het zijn spannende tijden vol onzekerheid. De huidige situatie heeft grote gevolgen voor inwoners en ondernemers. Burgemeester Servaas Stoop steekt u een hart onder de riem.

Beste inwoners van West Betuwe,

We gaan een bijzondere kerst en jaarwisseling tegemoet. Volgens mij hebben wij nog nooit te maken gehad met zo veel beperkingen bij feestdagen door de veel genoemde ‘lockdown’. Ondanks deze belemmeringen hoop ik dat iedereen toch kan genieten van een sfeervolle en gezellige tijd. En dat we tijd en aandacht hebben voor elkaar.

Ik ben me ervan bewust dat sfeer en gezelligheid een heel andere betekenis hebben door de impact van het coronavirus. Gevoelens van weemoed en verdriet kunnen de boventoon voeren. Juist nu is aandacht voor elkaar hard nodig!

Uw hulp nodig
De jaarwisseling zal heel anders zijn. We kunnen onze buren geen gelukkig Nieuwjaar wensen, omdat we niet in groepjes op straat mogen zijn. We steken dit jaar geen vuurwerk af. Zo raken de ziekenhuizen en de politie niet extra belast voor, tijdens en na de jaarwisseling. Ook nu zetten de gemeente en hulpdiensten zich weer in voor een veilige woon- en leefomgeving. Daarbij hebben wij ook uw hulp nodig.

Veel incidenten
De ervaring leert dat in deze periode veel incidenten zijn. lk noem brandstichting, vernielingen en vuurwerkoverlast. In veel gevallen zijn jongeren betrokken die in het dorp wonen. Zij doen een kat-en-muisspel met de politie en de brandweer. Soms kijken anderen oogluikend toe. Zij praten dit gedrag goed en beschouwen het als een soort traditie. Ik kan er met mijn verstand niet bij dat sommigen het aanrichten van schade als traditie zien.

Meld overlast
Hoe zorgen we samen, jong en oud, voor een gezellige en veilige tijd? Heb aandacht voor uw eigen (klein)kinderen. En voor anderen in uw omgeving die overlast en/of vernielingen plegen. Ik vraag u signalen van overlast en vernielingen met ons te delen. Het liefst direct op het moment dat u overlast ervaart of vernielingen plaatsvinden. Waar het kan met goede signalementen. Denk aan leeftijd, lengte, kleding en andere bijzondere kenmerken. Denk ook aan de locatie en aan het kenteken van een scooter of auto.

Kosten door schade
De gevolgen zijn vaak ernstiger dan op het eerste gezicht lijkt. Allereerst noem ik de overlast voor de directe woonomgeving. Maar denk ook aan de schade voor particulieren en de gemeente. Enkele voorbeelden: ieder vernield verkeersbord kost 95 euro. Iedere ontplofte prullenbak kost 350 euro. Schade aan het wegdek door brand vele duizenden euro’s. Tenslotte is alle (extra) inzet van de verschillende hulpdiensten ook niet gratis. We besteden hier jaarlijks veel gemeenschapsgeld aan.

Samen sterk
Vorig jaar kostte de jaarwisseling de gemeente West Betuwe maar liefst 110.000 euro. Geld dat ik liever voor andere gemeentelijke doelen inzet. Daarom werk ik graag samen met u aan een veilige woonomgeving. Uw signalen of meldingen kunt u doen bij de politie, brandweer of gemeente. Bij deze krant heeft u een milieuvriendelijke ballon ontvangen. Dit is een klein gebaar van de gemeente. U kunt deze ballon voor het raam hangen. Zo laten we zien dat we samen sterk zijn.

Het coronavirus raakt ons allemaal. In ons contact met familie, vrienden en collega’s. Dat is lastig, zeker in deze donkere dagen voor kerst. Daarom nog een keer: heb aandacht voor elkaar. We kunnen veel voor elkaar betekenen.

lk wens u goede kerstdagen, een veilige jaarwisseling en het beste voor 2021.

Met vriendelijke groet,

Servaas Stoop
Burgemeester