Ontwikkelingen rond het spoor

Voor actuele informatie over de spoorprojecten kijkt u op de website van ProRail

Op woensdag 1 juli 2015 stemde de gemeenteraad van de gemeente Geldermalsen in meerderheid met het Totaalplan spoortraject Geldermalsen -Tricht. De gemeenteraad besloot aan deze instemming een aanvullende motie te verbinden.

Schetsontwerp Stationsplein Geldermalsen januari 2018

Het stationsplein bij de Genteldijk zal opnieuw worden ingericht na de uitvoering van het spoorproject van Prorail. In dat project verandert de entree van het station. Er komen extra perrons aan beide zijden van het station. De loopbrug komt te vervallen en er komt een reizigerstunnel vanaf de oostzijde en de westzijde van het station naar de perrons.

Op 11 januari 2018 is met de omwonenden van station Geldermalsen een eerste ontwerp voor de toekomstige inrichting van het stationsplein besproken. Daarbij zijn door bewoners verschillende punten genoemd die extra aandacht vragen. In de toekomst zal het inrichtingsplan voor het stationsplein in overleg met de bewoners verder worden uitgewerkt. Omdat de werkzaamheden voor het spoorproject eerst moeten zijn afgerond, zal het nieuwe stationsplein niet eerder dan in 2020 of 2021 kunnen worden ingericht.

Melding maken

Ervaart u last van de werkzaamheden rond het spoor? U kunt dit melden bij de Lingense Alliantie. Deze organisatie voert de klus rond het station uit. Dat doet u via de website.