Ontheffing Tijdelijke wet maatregelen

Wilt u een ontheffing aanvragen op de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19? Dat is bij hoge uitzondering mogelijk. Het moet dan gaan om bepaalde individuele situaties waarbij sprake is van bijzondere/uitzonderlijke omstandigheden. Die ontheffing vraagt u aan bij de gemeente. De burgemeester beslist over uw verzoek om ontheffing.

Een ontheffing op de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 is alleen mogelijk bij hoge uitzondering. Het gaat om bepaalde individuele situaties waarbij sprake is van bijzondere/uitzonderlijke omstandigheden.

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, geldt op dit moment landelijk een aantal maatregelen. Deze zijn vastgelegd in de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19. Alleen in zeer bijzondere situaties kan de burgemeester individuele ontheffing verlenen.

Ontheffing aanvragen in uitzonderlijke situaties
Voor bepaalde situaties kunt u een ontheffing aanvragen. Denk onder andere aan:

 • groepsvorming;
 • openstelling van publieke plaatsen;
 • evenementen. 

Voorbeeldsituaties wel/geen ontheffing
Situaties die eventueel voor een ontheffing in aanmerking komen:

 • uitvaart;
 • uitreiking van een koninklijke onderscheiding. 

Situatie die niet in aanmerking komen voor een ontheffing:

 • algemene ontheffing waarbij geen sprake is van een specifieke, eenmalige situatie.

Bij de aanvraag van een ontheffing geldt:

 • U vermeldt voor welke activiteit u een ontheffing vraagt en op welke grond. 
 • Er is sprake van een eenmalige situatie en bijzondere omstandigheden. U geeft hierbij een duidelijke toelichting.
 • Het is een individuele ontheffingsaanvraag. 
 • U houdt rekening met de geldende landelijke coronaregels.

Bij de beoordeling van een aanvraag:

 • weegt het advies van de GGD zwaar mee;
 • is naleving van de coronaregels noodzakelijk;
 • kijkt de gemeente ook naar mogelijke impact op de regio.

U kunt een ontheffing aanvragen via de gemeente. Neem hiervoor contact op met Team Veiligheid. Dat doet u via corona@westbetuwe.nl of 0345 – 72 88 00. Vervolgens ontvangt u meer informatie over het aanvragen van de ontheffing.

Heeft u contact met ons opgenomen en wilt u een aanvraag indienen? Onderstaande informatie moet u hiervoor aanleveren.

 • persoonlijke en/of bedrijfsgegevens.
 • de locatie waarvoor u de ontheffing aanvraagt.
 • uitgebreide omschrijving van de situatie:
  • waaronder type activiteit (wat, waar, wanneer);
  • aanwezige personen (aantal, leeftijdsklasse).
 • manier waarop u zorgdraagt voor een veilige activiteit.