Online platform voor kerngerichte samenwerking

Op donderdag 19 januari 2023 zetten wethouder Rutger van Stappershoef en gedeputeerde Jan Markink hun handtekening onder de start van een nieuwe samenwerking.

 Er komt een online platform die kernen in West Betuwe verbindt en samenwerking efficiënter maakt. Beesd en Heukelum gaan als eerste aan de slag met de ontwikkeling van het platform in hun kern. In de toekomst sluiten alle andere 24 kernen aan op deze online ontwikkeling.

Nieuw hoofdstuk in kergerichtwerken

Al sinds de start van gemeente West Betuwe investeert de gemeente in leefbare kernen met het programma ‘kerngericht werken’. Dit is een speerpunt uit het coalitieakkoord. Na de totstandkoming van de kernagenda’s de afgelopen jaren, voegt de gemeente een nieuw hoofdstuk toe; een online platform. Deze online plek verbindt kernen en inspireert inwoners. Ook maakt het samenwerking tussen kernen en met de gemeente mogelijk en eenvoudiger. Het was de wens van verschillende kernagendagroepen om samenwerking en ontmoeting online te versterken. Daarom zette Van Stappershoef met financiële ondersteuning van de provincie zijn schouders onder deze ontwikkeling.

Digitale werk- en inspiratieomgeving

Met dit platform plaatst de gemeente de kernagenda’s in een digitale werk- en inspiratieomgeving met actueel inzicht en overzicht. Dit bevordert meer onderlinge samenwerking tussen kernen en met de gemeente. Het levert korte communicatielijnen en efficiëntievoordelen op, voor meerdere kernen tegelijk. Zo kunnen inwoners in de toekomst bijvoorbeeld actiepunten uit de kernagenda gezamenlijk oppakken en inkopen. Ook kerngerichte communicatie vanuit de gemeente is mogelijk, zoals werkzaamheden op kernniveau. 

Samenwerking en pionieren

Ook de provincie speelt een belangrijke rol in de samenwerking en ontwikkeling van het platform. Zij ondersteunen het plan financieel en steunen ook de gedachte erachter. West Betuwe is de eerste gemeente die een platform ontwikkelt voor kerngericht werken en krijgt de kans  om samen met inwoners te pionieren. Ze zijn daarmee een voorbeeld voor andere gemeenten die in de toekomst vergelijkbare wensen hebben.

Toekomst en klankbord

De samenwerking met Beesd en Heukelum geeft inzicht in wat wel werkt en wat niet werkt. Deze inzichten neemt de gemeente mee in de toekomstige uitrol naar de andere 24 kernen. Daarnaast vormt de gemeente een klankbordgroep voor alle inwoners van West Betuwe die mee willen denken. Zo houdt de gemeente zicht op de verschillende wensen en vernieuwende ideeën uit de kernen.