Onderzoek rotonde Graaf Reinaldweg Hellouw

De gemeente West Betuwe is samen met de inwoners en provincie Gelderland aan het kijken naar een nieuwe veilige verkeersontsluiting voor het dorp Hellouw op de Graaf Reinaldweg (N830). Een discussie die al erg lang loopt en al speelde in de voormalige gemeente Neerijnen. Na een brede inventarisatie van de verschillende wensen en de verwerking daarvan in een ontwerp kwam er uiteindelijk een eerste voorkeursvariant op tafel. Op basis van die variant is er vervolgens een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de voormalige gemeente Neerijnen en de provincie.

Omdat er toch nog veel weerstand was tegen dit plan is opnieuw met de bewoners gekeken naar de randvoorwaarden en de mogelijkheden. In de zomer van 2018 hebben de inwoners van Hellouw zich uitgesproken over hun voorkeur voor de locatie van de rotonde en een veilige oversteek bij de Irenestraat. De wens van de bewoners is als onderzoeksvraag overgenomen door de gemeenteraad van Neerijnen. Er loopt nu een nieuw onderzoek naar de haalbaarheid van een rotonde aan de Oudenhof. In de zomer van 2019 worden de resultaten van dat onderzoek verwacht. Daarna moet een keus gemaakt worden voor wat betreft de definitieve locatie van de rotonde en verdere aanpassingen aan de wegenstructuur in Hellouw. De gemeenteraad van West Betuwe moet hier uiteindelijk over beslissen.

Raadsvoorstel en besluit

Verslag enquête onder inwoners

Samen met de inwoners zoeken we een oplossing. Lees hier de uitslag van de gehouden enquête.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Team Verkeer op telefoonnummer 0345 - 72 88 02