Ondernemen en coronavirus

Hieronder vindt u een overzicht van diverse regelingen voor ondernemers, werkgevers en zzp'ers. Bekijk het totaaloverzicht van het noodpakket op de website van de Rijksoverheid

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo)

Als uw inkomen uit een eigen bedrijf te laag is om in uw levensonderhoud te kunnen voorzien, komt u wellicht in aanmerking voor een Bbz-uitkering (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen). U kunt bij Werkzaak een verzoek indienen voor ondersteuning op uw bedrijfsinkomen via formulier 'Tijdelijke inkomensondersteuning zelfstandigen'. U heeft hiervoor een DigiD nodig. Kijk voor meer informatie op de website van Werkzaak Rivierenland voor veel gestelde vragen over deze regeling. De voorziening is gebasseerd op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)

De TOGS is voor ondernemers die directe schade ondervinden van diverse kabinetsmaatregelen om het COVID-19 virus in te dammen. Gedupeerde ondernemers ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro om hun vaste lasten te kunnen betalen. Kijk voor meer informatie op website van de Rijksoverheid

Tijdelijke Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. De NOW-regeling vervangt de werktijdverkorting (WTV). Lees meer informatie op de website van het UWV.

Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Bent u mkb-ondernemer? Dan kunt u met de BMKB-regeling een borgstelling krijgen voor een gedeelte van een krediet. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) staat garant voor dit deel. Zo kunt u bij de bank meer lenen De overheid heeft een borgstellingsregeling die banken hiervoor extra zekerheid bieden: BMKB (Borgstellingsregeling MKB)

Getroffen agrarisch ondernemers in Nederland kunnen het verruimde Borgstellingskrediet voor de Landbouw (BL)gebruiken.

Uitstel betalen belasting

Brengt het coronavirus uw bedrijf in de problemen? Dan kunt u de Belastingdienst vragen om een bijzonder uitstel van betaling van bijvoorbeeld uw inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.