Ondernemen en coronavirus

Hieronder vindt u een overzicht van diverse regelingen voor ondernemers, werkgevers en zzp'ers. Bekijk het totaaloverzicht van het noodpakket op de website van de Rijksoverheid

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo 2)

Voor ondernemers die in de problemen komen door de coronacrisis biedt het kabinet hulp met het noodpakket banen en economie. Werkzaak voert voor de regio Rivierenland de regeling: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) uit. De regeling is verder gegaan als Tozo 2 voor de periode van 1 juni tot 1 september. U kunt dit aanvragen via Mijn Werkzaak. Op de website van UWV vindt u meer informatie over de NOW-regeling voor werkgevers met omzetverlies. 

Tijdelijke Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Ondernemers kunnen met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) tot maximaal 90% van hun loonkosten vergoed krijgen als ze verwachten ten minste 20% omzet te verliezen over 4 maanden door de coronacrisis. Lees meer informatie op de website van het UWV.

Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Bent u mkb-ondernemer? Dan kunt u met de BMKB-regeling een borgstelling krijgen voor een gedeelte van een krediet. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) staat garant voor dit deel. Zo kunt u bij de bank meer lenen De overheid heeft een borgstellingsregeling die banken hiervoor extra zekerheid bieden: BMKB (Borgstellingsregeling MKB)

Belastingmaatregelen

Voor bedrijven zijn er mogelijkheden op het gebied van betalingsuitstel van belastingen. Bedrijven die vennootschapbelasting betalen kunnen verliezen over 2020 verrekenen met de winst uit 2019. Ook houden zzp’ers recht op zelfstandigenaftrek als ze minder werk hebben. Deze en andere maatregelen moeten ondernemers financiële ruimte geven

Huisvesten seizoenarbeiders

De gemeente West Betuwe staat dit jaar meer toe bij het huisvesten van seizoenarbeiders. Zo kunnen agrarische ondernemers zorgen voor een veilige woonplek voor de seizoenarbeiders. De regeling is tijdelijk en geldt tot 1 november dit jaar. Er gelden uiteraard spelregels bij deze tijdelijke huisvesting. De agrarische ondernemer dient een voorstel in bij de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). De ODR zorgt voor een snelle toets en stemt dit af met de brandweer en de gemeente West Betuwe. Per aanvraag zorgen we voor maatwerk. De ODR streeft ernaar om de aanvraag binnen één week af te handelen. Zij geven daarna een gedoogverklaring af die geldt tot 1 november 2020. Er is één contactpunt voor de agrarische ondernemers om de ODR . Dit bereiken ze via het algemene nummer van de ODR: 0344 – 57 93 14.