Onderhoudssubsidie monumenten aanvragen

Aanvragen voor subsidie worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld. Toekenningen vinden plaats op grond van de subsidieverordening monumenten, voor zover er middelen beschikbaar zijn. Aanvragen die onvoldoende inzicht geven in de uit te voeren werkzaamheden kunnen niet ontvankelijk verklaard worden. De subsidie dient voor aanvang van de werkzaamheden aangevraagd te worden. Bij zelfwerkzaamheid komen alleen de materialen in aanmerking voor subsidie. Voor het aanbrengen van een wijziging dient u een vergunning aan te vragen. Op de laatste pagina in het formulier kunt u bijlagen toevoegen, zoals bestektekeningen en werkomschrijvingen. Nadere informatie kunt u krijgen bij de gemeente.

  1. Step 1 of 9: Active step: Begin
  2. Step 2 of 9: Gegevens eigenaar
  3. Step 3 of 9: Kostenoverzicht
  4. Step 4 of 9: Uitvoering door
  5. Step 5 of 9: Gegevens aannemer
  6. Step 6 of 9: Uitvoering
  7. Step 7 of 9: Bijlagen
  8. Step 8 of 9: Overzicht
  9. Step 9 of 9: Voltooid
Rijks- en/of gemeentemonument *