Omgevingswet

Omgevingswet 1 januari 2024 in werking

28 december 2023
Dorpen en stadjes

Nog een kleine maand en dan is het zover: op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Wat houdt die wet in, waarom komt ie er eigenlijk en wanneer krijg je er mee te maken?

Wat is de Omgevingswet?

De Omgevingswet regelt alles voor de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de leefomgeving. De Omgevingswet geldt voor alle inwoners, organisaties en bedrijven.

Waarom komt de Omgevingswet er?

We hebben in ons land veel regels om ervoor te zorgen dat onze omgeving een veilige en prettige plek is om te wonen en te werken. Die regels gaan onder andere over hoe we omgaan met bouwen, natuur en milieu. Al die regels maken het soms ingewikkeld om projecten voor bijvoorbeeld de bouw van woningen te starten. De Omgevingswet voegt maar liefst 26 wetten samen en vereenvoudigt de regels zodat projecten sneller kunnen starten en eerder klaar zijn.

Wanneer krijg je te maken met de Omgevingswet?

Je krijgt met de Omgevingswet te maken als je iets wilt veranderen in je leefomgeving. Bijvoorbeeld als je plannen hebt om je huis te verbouwen, een evenement wilt organiseren of als je als ondernemer een loods wilt plaatsen naast je bedrijfspand. Je moet dan uitzoeken of je een vergunning nodig hebt of een melding moet doen. Dat kan vanaf 1 januari 2024 in het nieuwe landelijke digitale Omgevingsloket.

Je kunt ook met de Omgevingswet te maken krijgen, als iemand anders iets wil veranderen in je leefomgeving. Bijvoorbeeld als er plannen zijn voor nieuwe huizen in jouw buurt of als je buren een garage willen bouwen. Je bent dan iemand die belang heeft bij een plan.

Meer weten?

Wil je meer weten, neem eens een kijkje op één of meer van de volgende websites: