Oeverzone Linge in Geldermalsen

De gemeente vernieuwt de jachthaven in Geldermalsen en richt het Lingepark en een deel van Heemtuin aan de Koppelsedijk anders in. Hierdoor wordt de Linge meer bij het dorp betrokken. De eerste (bouw-) activiteiten starten eind 2019. In 2021 is de uitvoering klaar.

Jachthaven voor publiek toegankelijk

De aanwezigheid van de Linge is in het centrum van Geldermalsen nu nog grotendeels onzichtbaar. Herinrichting van het Linge-oevergebied gaat hier verandering in brengen. De Linge wordt meer zichtbaar en voelbaar. De jachthaven is nu nog voor het publiek gesloten. In de nieuwe situatie krijgt de jachthaven een andere indeling. De botensteigers worden op andere plaatsen met de oever verbonden. De jachthaven wordt vanuit het Lingepark en Achter ’t Veer voor het publiek zichtbaar en de oevers worden aan deze zijden toegankelijk. Alleen aan de zijde van de Heemtuin blijft er eigen terrein voor de watersportvereniging. Vanaf deze kant zijn de steigers toegankelijk. Op het eigen terrein aan deze zijde gaat de watersportvereniging ook een nieuw verenigingsgebouw neerzetten.

bovenaanzicht Jachthaven Lingeoever Geldermalsen
Auteur: 
Gemeente West Betuwe
Licentie: 
Copyright

Wandelboulevard

Aan de zijde van Achter ’t Veer komt een ‘wandelboulevard’ met bankjes, groen en een fietsroute richting heemtuin. Het Lingepark krijgt meer het karakter van een stadspark met meer openheid en breed pad in een directe zichtlijn vanaf de Kerkstraat tot de Linge. Hierdoor wordt het park aantrekkelijker voor inwoners en bezoekers om te verblijven en is er meer ruimte voor evenementen.

Boulevard jachthavengebied Geldermalsen
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente West Betuwe

Horeca

Op het snijpunt tussen boulevard, Lingepark en het centrum zijn plannen voor een nieuwe horecalocatie. Bezoekers hebben straks vanaf het terras uitzicht op de jachthaven en het park.

Inloopavond

Op dinsdagavond 16 juli presenteerde de gemeente, in samenwerking met de Watersportvereniging Achter ’t Veer de plannen voor de herinrichting van het gehele gebied. Die avond gaf de gemeente ook inzicht in de ruimtelijke procedure en de planning.