Noodopvang voor vluchtelingen Oekraïne

12 mrt 2022
Het is oorlog in Oekraïne. Veel mensen vluchten hun land uit. We laten Oekraïners niet in de kou staan. Nederlandse gemeenten zorgen voor de opvang van 50.000 vluchtelingen uit Oekraïne. In Buurmalsen, Meteren en Herwijnen richten wij nu een locatie in voor noodopvang.

Oekraïne is niet heel ver weg. Er zijn allerlei verbindingen via familiebanden en werkrelaties. De gemeente ontvangt en ziet berichten over allerlei lokale initiatieven om hulp te bieden. Wij juichen dit van harte toe en zijn dankbaar voor ieders inzet. We zien dit als mooie voorbeelden van medemenselijkheid en saamhorigheid.

Noodopvang in Buurmalsen, Herwijnen en Meteren

Voor de vluchtelingen uit Oekraïne zonder sociaal netwerk regelen de gemeenten opvang. Wij hebben in beeld gebracht welke locaties geschikt zijn voor snelle en tijdelijke noodopvang. Dat zijn het schoolgebouw aan de Groeneweg 19 in Buurmalsen, de peuterspeelzaal aan de Lindelaan 2 in Meteren en de brandweerkazerne aan de Achterweg 8 in Herwijnen. Alle drie de panden zijn van de gemeente en staan nu leeg.

Aanpassen panden

Deze panden gaan we gereed maken voor de opvang van in totaal ongeveer vijftig vluchtelingen. We weten nog niet voor welke periode dit nodig is. Komende week start een bouwbedrijf met het aanpassen van deze panden. Dit om het geschikt te maken voor de noodopvang. Over ongeveer twee weken verwachten we de eerste vluchtelingen.

Bijeenkomst

Voor de direct omwonenden is er maandag 14 maart een bijeenkomst. Voor een later moment denken we na over enkele algemene bijeenkomsten over deze aangrijpende crisis. Om met elkaar in gesprek te gaan over de noodopvang in West Betuwe. Misschien wilt u hulp aanbieden, in welke vorm dan ook. Of heeft u vragen of zorgen. We nodigen u uit om daarover met de gemeente en andere inwoners in gesprek te gaan. Zo bundelen we onze krachten.

Wat kunt u doen?

Wilt u onderdak bieden aan vluchtelingen uit Oekraïne? Meld u dan aan als gastgezin op de website www.takecarebnb.org. Heeft u als ondernemer ruimte over voor de opvang van vluchtelingen? Neem dan contact op met de gemeente via 0345 – 72 88 00 of oekraine@westbetuwe.nl. Meer informatie over het aanbieden van allerlei vormen van hulp vindt u op de website van VluchtelingenWerk Nederland www.vluchtelingenwerk.nl.

Vragen?

Hebt u vragen of wilt u uw zorgen uiten? Wij staan graag voor u klaar. Op de website van de gemeente staat mogelijk al het antwoord op uw vraag. Daar hebben we een speciale pagina voor opgezet: www.westbetuwe.nl/steunoekraine. U mag ook een mail sturen naar oekraine@westbetuwe.nl. Een medewerker van de gemeente neemt dan contact met u op.