Noodopvang voor kwetsbare kinderen

Noodopvang voor kinderen (in de leeftijd tot 23 jaar) wordt ingezet als twee of meer van onderstaande criteria van toepassing zijn:

  • De draaglast is te groot voor de ouders door ouderproblematiek en/of kindfactoren
  • De veiligheid van het kind is in gevaar
  • Er is kans op huiselijk geweld of kindermishandeling

Een lokaal en tijdelijk 'screenteam' beoordeelt elke aanvraag.

Professionals:

Heeft u als inwoner een vraag of bent u ongerust over een kind in uw buurt? Bel dan met het Team sociaal: 0345 72 88 01

Leerling 'van de radar'? Meld dan bij Bureau Leerplicht!

Een landelijke tendens is dat kwetsbare jongeren, zeker nu de maatregelen zijn verlengd, uit beeld raken. Dit geldt zonder twijfel ook voor leerlingen uit West Betuwe. Heeft u leerlingen die niet (meer) bereikbaar zijn? Meld deze dan bij Bureau Leerplicht via leerplicht@regiorivierenland.nl.