Nieuwsoverzicht

Gezinsloket van start

Inwoners met vragen over opvoeden en opgroeien kunnen sinds 8 maart 2022 terecht op het Gezinsloket West Betuwe. Dit is een digitaal platform dat antwoord geeft op veelgestelde vragen over bijvoorbeeld de (peuter)puberteit, scheiding van ouders, mediagebruik en gezondheid. Het Gezinsloket biedt ouders handvatten om de opvoeding zo goed mogelijk vorm te geven. Ook is er een overzicht te vinden van laagdrempelige ondersteuning, voor wanneer er toch iets extra’s nodig is. 

Evaluatie Kerngericht werken 2021

Alle 26 kernen van gemeente West Betuwe zijn aan de slag met hun eigen kernagenda. De kernagenda verwoordt de aandachtspunten voor elke kern. Inwoners en gemeente werken er samen aan. De kernagenda vormt samen met het leefbaarheidsbudget en de gebiedsmakelaars de basis van het kerngericht werken. Met deze manier van samenwerken werken de gemeente en inwoners aan prettig wonen en leven in alle kernen en het buitengebied.

Oekraïne

Het is oorlog op Europees grondgebied. Vurig hoopten we dat het nooit zo ver zou komen. We leven oprecht mee met de bevolking van Oekraïne. Veel mensen zullen de komende tijd naar West-Europa trekken. Wij en andere gemeenten bereiden ons daar al op voor.

Inwonersbijeenkomsten Gastvrije Waaldijk - dijkversterkingsproject Tiel-Waardenburg

In de gemeente West Betuwe zijn twee dijkversterkingsprojecten in voorbereiding. Een voor het traject tussen Gorinchem-Waardenburg en een voor Tiel-Waardenburg. Deze projecten bieden zogenaamde ‘meekoppelkansen’. Kansen die de dijk mooier, toegankelijker en veiliger maken. In maart zijn er bijeenkomsten voor inwoners uit het traject Tiel-Waardenburg. U bent van harte welkom!

Luchtopnames met drone

Op maandag 27 december 2021 worden gedurende de dag luchtopnames gemaakt met een drone. Dit gebeurt in opdracht van de gemeente. Deze opnames zijn om vanaf boven Waardenburg in beeld te brengen. Het gaat met name om het zuidelijk deel van het dorp. Een gecertificeerd bedrijf voert dit uit. Het bedrijft neemt daarbij de regelgeving in acht neemt die geldt dit soort vluchten.

Pagina's

Page 7 of 9
Abonneren op RSS-feed