Nieuwsoverzicht

Blauwalg in de Steenvliet

In de Steenvliet in Geldermalsen is blauwalg geconstateerd. Zwemmen in het water raadt de gemeente West Betuwe sterk af. Dat geldt ook voor dieren. Op de locatie worden waarschuwingsborden geplaatst. Wilt u weten waar u kunt zwemmen in veilig en schoon water? Kijk voor meer informatie op www.zwemwater.nl.
Steenvliet
Lees meer

Vervolgproces militaire radartoren Defensie in Herwijnen

Het ministerie van Defensie wil in Herwijnen een militaire radartoren plaatsen. Defensie wil dit vanwege het nationale veiligheidsbelang. Eerder stak de raad van Lingewaal een stokje voor dit plan. Het ministerie heeft laten weten de radartoren toch te willen plaatsen. Het college van West Betuwe heeft aangegeven hier niet achter te staan. Het college volgt het standpunt van de raad van Lingewaal.
Lees meer

Vertrouwen in komst nieuwe school in De Plantage

De gemeente West Betuwe werkt met het Fluvium Openbaar Onderwijs aan de komst van een nieuwe school in De Plantage. Eerder is niet gelukt een partij te vinden om dit schoolgebouw te bouwen. Het college geeft dit project een nieuwe impuls.
Logo West Betuwe
Lees meer

Kappen van bomen

Maar liefst 39.348 bomen heeft de gemeente West Betuwe in eigendom en daar dus ook de zorg voor. Veelal gaat het om essen, populieren en wilgen. Regelmatig sterven bomen van ouderdom of worden minder vitaal als gevolg van ziekte.
Lees meer

Voorkomen en bestrijden eikenprocessierups

De eikenprocessierups wordt steeds meer een plaag. Ondanks dat er in West Betuwe relatief weinig eiken staan, komt de plaag ook hier voor De bomen zelf ondervinden er weinig last van, hooguit dat de toppen worden kaalgevreten. Alleen bij een hele grote plaag kan de conditie van een boom achteruit gaan. Vervelender is de overlast voor de mens. Aanraking met de brandharen van de rups kan leiden tot jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of luchtwegen of andere allergische reacties. Vandaar dat de gemeente inzet op bestrijding.
Lees meer

Koningspaar brengt streekbezoek aan West Betuwe

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima bezoeken op woensdag 29 mei West Betuwe. Zij gaan tijdens dit streekbezoek ook naar de gemeenten Neder-Betuwe, Tiel en Culemborg. In West Betuwe bezoekt het koningspaar de Proeftuin en het sorteer- en pakstation appels van Koninklijke FruitMasters.
Lees meer

Vervuiling water bij Spijk: stand van zaken

Eind maart informeerde de gemeente West Betuwe over de vervuiling in het oppervlaktewater bij Spijk. Diverse partijen werken samen aan deze situatie. We treffen maatregelen en zoeken naar oplossingen voor de langere termijn.
Lees meer

Water in het Lingebos bij Spijk niet vervuild

Zoals eerder gecommuniceerd is het oppervlaktewater tussen de snelweg A15 en het Lingebos bij Spijk vervuild. Uit metingen van het Waterschap Rivierenland blijkt dat het water in het Lingebos niet is vervuild. Dit water staat ook niet in verbinding met het vervuilde gebied.
afbeelding gebied Spijk
Lees meer

Pagina's

Page 1 of 2
Abonneren op RSS-feed