Nieuwe inwoner

Informatie voor

In verschillende dorpen en stadjes zijn inwoners actief die zich bezighouden met de leefbaarheid. Dat zijn dorpsraden, dorpstafels en andere groepen. Zij willen u graag welkom heten en u thuis laten voelen in deze prachtige omgeving. 

Contactinformatie uit de dorpen en stadjes volgt later.