Nieuwe datum informatiebijeenkomst Defensie-radar Herwijnen

3 okt 2022
Het ministerie van Defensie heeft na overleg met de gemeente West Betuwe besloten de informatiebijeenkomst over de komst van het radarstation te verplaatsen van 3 oktober naar 31 oktober 2022.

Zowel Defensie als de gemeente hechten eraan de inwoners van Herwijnen goed te informeren. De stichting ‘Niet nog een radar’ heeft aangegeven behoefte te hebben aan meer voorbereidingstijd. Defensie komt na overleg met de gemeente aan dit verzoek tegemoet. Zij vinden het van belang dat de stichting zich goed kan voorbereiden op de bijeenkomst.

De eerder aangekondigde bijeenkomst op 3 oktober komt te vervallen. Het tijdstip en de locatie van de bijeenkomst blijven gelijk. Op 31 oktober van 19.30 tot 21.30 uur is iedereen die zich betrokken voelt, welkom in dorpshuis De Poort in Herwijnen.

Defensie stuurt alle inwoners van Herwijnen een brief met daarin de nieuwe datum.