Meteren - De Plantage: de Buitenplaats

Een aanzicht van De Plantage. Huizen en lege bouwgrond.

In de Buitenplaats verkopen we op dit moment 9 bouwkavels. We verwachten in het najaar van 2020 te starten met de verkoop van bouwkavel 11-1 en 11-2. Zodra er meer informatie bekend is plaatsen we dit op onze website. Houd onze website in de gaten voor de start inschrijving!

Schrijf snel in

 

 

Kaveloverzicht en kavelpaspoorten

Voor elke kavel is een kavelpaspoort gemaakt met informatie over grootte, prijs, ligging en een samenvatting van de regels en randvoorwaarden:

Beeldregieplan

In het beeldregieplan staan voorschriften en richtlijnen voor bouwen op De Plantage.

Bestemmingsplan

Bestemmingsplanvoorschriften regelen de bestemming en het toegestane gebruik van gronden en bouwwerken. Een beknopte samenvatting hiervan vindt u in het kavelpaspoort. De complete bestemmingsplanvoorschriften kun u downloaden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (zoek op Meteren en klik op de kaart de locatie van uw bouwkavel aan).

Algemene voorwaarden

Lees de algemene voorwaarden

Legesverordening

Lees de legesverordening van de gemeente West Betuwe

Optieovereenkomst