Meteren - De Plantage: de Buitenplaats

Een aanzicht van De Plantage. Huizen en lege bouwgrond.

In de Buitenplaats begon op op 16 november 2020 om 9.00 uur de verkoop van bouwkavel 11-1 en 11-2. Op deze pagina vindt u daar meer informatie over. Denk aan de bouwkavels, de wijze van inschrijven, procedure en toewijzing. 

Bouwkavel 11- 1 en 11-2 zijn onder optie. Op dit moment kunt u zich niet meer inschrijven voor deze bouwkavels.

Kaveloverzicht en kavelpaspoorten

Voor elke kavel is een kavelpaspoort gemaakt met informatie over grootte, prijs, ligging en een samenvatting van de regels en randvoorwaarden:

Beeldregieplan

In het beeldregieplan staan voorschriften en richtlijnen voor bouwen op De Plantage.

Bestemmingsplan

Bestemmingsplanvoorschriften regelen de bestemming en het toegestane gebruik van gronden en bouwwerken. Een beknopte samenvatting hiervan vindt u in het kavelpaspoort. De complete bestemmingsplanvoorschriften kun u downloaden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (zoek op Meteren en klik op de kaart de locatie van uw bouwkavel aan).

Algemene voorwaarden

Lees de algemene voorwaarden

Legesverordening

Lees de legesverordening van de gemeente West Betuwe

Optieovereenkomst