Melding storingen rioolgemalen en IBA’s

2 jan 2019
De storingsdienst voor de (druk / vacuüm) rioolgemalen en IBA’s wordt in de gemeente West Betuwe volledig verzorgd door twee bedrijven en het waterschap. Bij storing moet de melder contact opnemen met het verantwoordelijke bedrijf. Deze nemen de storing in behandeling en lossen deze op.

De verdeling is:

  • Voormalige gemeente Neerijnen
    • Gemalen en IBA’s, storingsdienst door: VDRiooltechniek, contactpersoon Gert Jan van Deelen, storingsnummer 06 - 39 48 81 63.
  • Voormalige gemeenten Geldermalsen en Lingewaal
    • Gemalen, storingsdienst door: Agado B.V., contactpersonen Anton Donker en Ad van Gameren, storingsnummer 0852 - 73 80 00
    • IBA’s, storingsdienst door: waterschap Rivierenland, storingsnummer 0344 - 64 90 90.

Deze procedure geldt niet voor verstopping van huisaansluitingen.