Meevaller op gunstig moment voor West Betuwe

31 mrt 2020
Nadat de voorgeschreven meerderheid van de aandeelhoudende gemeenten daartoe had besloten, kon ook de gemeente West Betuwe onlangs haar aandelen Eneco verkopen. Deze verkoop leverde de gemeente deze week een nettowinst op van maar liefst € 13,8 miljoen.

De gezamenlijke gemeenten verkochten hun aandelen aan het consortium Mitsubishi en Chubu. In het geval van West Betuwe ging het daarbij om in totaal 16.875 aandelen met een boekwaarde van € 16.862,--. Na aftrek van de kosten en de boekwaarde bedraagt de netto winst € 13,8 miljoen.

Wethouder Govert van Bezooijen spreekt van een prachtig resultaat: ‘Het is een fors bedrag waar we als gemeente natuurlijk erg blij mee zijn. Daarbij moet ik echter wel een kanttekening plaatsen. In het verleden leverden onze aandelen jaarlijks een bedrag van zo’n € 210.000,-- aan dividend op. We zullen een deel van onze winst op een nog nader te bepalen slimme manier moeten wegzetten om ook de komende jaren telkens een dergelijke opbrengst binnen te halen. Los daarvan blijft er echter nog ruim voldoende geld over en dat komt wat mij betreft op een erg gunstig moment.

Als herindelingsgemeente hebben we voor het eind van het jaar nog een aantal lastige harmonisatievraagstukken op te lossen. Simpel gezegd; aan sommige beleidsterreinen werd door de drie voormalige gemeenten in het verleden verschillend invulling gegeven. Het is logisch dat voor al onze inwoners en bedrijven dezelfde regels moeten gelden. We moeten dus op alle terreinen komen tot één nieuw beleid. Het afgelopen jaar hebben we hierin al een aardig slag geslagen, maar we zijn er nog niet. Het is nu al duidelijk dat hieraan in sommige gevallen een aardig prijskaartje komt te hangen. Zo voorzien we bijvoorbeeld tegenvallers binnen het sociaal beleid en op het gebied van het achterstallig onderhoud van wegen.

Vooralsnog voegen we de winst vanuit de verkoop van onze Eneco-aandelen toe aan de algemene reserve. In de Perspectiefnota 2020 - die richting gaat geven aan de begroting 2021 - gaan we als college de gemeenteraad voor het deels inzetten van onze reserves verschillende keuzemogelijkheden schetsen.’