Meer mogelijk bij huisvesten seizoenarbeiders

1 jul 2020
Appels
De gemeente West Betuwe staat dit jaar meer toe bij het huisvesten van seizoenarbeiders. De bestaande huisvesting bij de agrarische bedrijven bestaat vaak uit gezamenlijke woonruimten. Door de coronamaatregelen is daarvoor letterlijk en figuurlijk meer ruimte nodig. Bovendien staat de oogst voor de deur.

Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom besloten tijdelijk meer mogelijk te maken. Zo kunnen agrarische ondernemers zorgen voor een veilige woonplek voor de seizoenarbeiders. Wethouder Jacoline Hartman legt uit waarom: “In West Betuwe zijn veel fruit- en tuinbedrijven. Zij hebben tijdens het oogstseizoen veel arbeiders. Zij hebben tijdelijk onderdak nodig. Veel bedrijven bieden huisvesting aan op hun eigen terrein. Vanwege het coronavirus gelden strengere regels. De bestaande woon- en slaapruimten zijn te klein om voldoende afstand te houden. We maken daarom tijdelijk meer mogelijk.”

Spelregels

De regeling is tijdelijk en geldt tot 1 november dit jaar. Er gelden uiteraard spelregels bij deze tijdelijke huisvesting. De agrarische ondernemer dient een voorstel in bij de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). De ODR zorgt voor een snelle toets en stemt dit af met de brandweer en de gemeente West Betuwe. Per aanvraag zorgen we voor maatwerk. De ODR streeft ernaar om de aanvraag binnen één week af te handelen. Zij geven daarna een gedoogverklaring af die geldt tot 1 november 2020.

Eén contactpunt

Er is één contactpunt voor de agrarische ondernemers om de ODR te bereiken. Dit bereiken ze via het algemene nummer van de ODR: 0344 – 57 93 14. Wethouder Jacoline Hartman: “Het college is blij dat deze regeling er aan het begin van het oogstseizoen ligt. Zo kunnen de agrarische ondernemers zorgen voor een veilige woonplek. Ook kunnen de arbeiders zo met voldoende afstand van elkaar gebruik maken van een veilige leefomgeving. We zijn met elkaar verantwoordelijk het coronavirus onder controle te houden. Daar dragen wij met deze tijdelijke aan bij.”