Maatregelen nodig voor Randweg Geldermalsen en Meteren

27 aug 2020
In Meteren en Geldermalsen is de afgelopen jaren veel gebouwd in woonwijk De Plantage en bedrijventerrein Hondsgemet-Zuid. Er bestaan plannen voor Hondsgemet-Noord en verdere ontwikkeling van De Plantage. Het zorgt voor meer verkeer op de provinciale weg N327. Uit nieuw onderzoek blijkt dat de capaciteit van deze Randweg onvoldoende is. Ingrijpende maatregelen zijn nodig om een toekomstig verkeersinfarct te voorkomen.

Strategische ligging kent schaduwkant 

Wethouder verkeer Ed Goossens: “Onze strategische ligging is erg positief voor de ontwikkeling van woningbouw en bedrijventerreinen aan de oostkant van Geldermalsen en Meteren. Tot op de dag van vandaag is dit gebied nog steeds aantrekkelijk voor woningzoekenden en ondernemers. We zien echter dat we qua verkeer zo langzamerhand tegen grenzen aanlopen. Het verkeer op de Randweg N327 staat regelmatig vast. Door alle komende gebiedsontwikkelingen kunnen de wegen in de buurt het op termijn niet meer aan. Er zijn zeer ingrijpende en kostbare maatregelen nodig.“

Onderzoeken en maatregelen

In de huidige situatie is er vaak filevorming op de Randweg. Uit een onderzoeksrapport van adviesbureau Goudappel Coffeng blijkt dat dit in de toekomst fors toeneemt. Het bureau adviseert om maatregelen te nemen. De voorgestelde maatregelen zijn erg ingrijpend. Zo zouden er kruispunten in plaats van rotondes nodig zijn, moeten er verkeerslichten komen en is het nodig om wegen te verplaatsen. Tevens zijn er volgens het bureau extra rijstroken nodig op een deel van de Randweg. Dit heeft een enorme impact voor de op- en afritten van de A15 en het viaduct over de snelweg en de Betuweroute. De gemeente kijkt samen met wegbeheerder provincie Gelderland, Rijkswaterstaat en ProRail naar oplossingen.

Financiële uitdagingen

Zonder maatregelen groeit de oostelijke Randweg uit tot een verkeersknelpunt. Wethouder Goossens: “Dat willen we voorkomen. Het zou erg negatief zijn voor de aantrekkelijkheid van het gebied. Het is een grote uitdaging. We staan hier, samen met andere betrokken partijen, voor een grote financiële opgave. De mogelijke gevolgen voor de ontwikkeling van De Plantage en Hondsgemet-Noord worden verder onderzocht. De situatie is erg complex.”