Maaien van bermen en gazons

1 jun 2021
Het is voorjaar. Het gras groeit hard. Niet alleen in tuinen van particulieren, maar ook in de openbare ruimte. De gemeente maait in deze periode de gemeentelijke bermen en gazons. In iedere kern gaan we aan de slag.

In het uitgestrekte gebied van West Betuwe is er veel gras om te maaien. Het is een grote klus om dat te regelen. De gemeente zorgt alleen voor gras waar wij de eigenaar van zijn. We hebben verschillende manieren van werken. Daarin is onderscheid tussen bermen en gazons. Hieronder lichten we toe wat dit betekent en hoe we te werk gaan.

Bermen

Met bermen bedoelen we de grasstroken langs wegen. Deze bermen liggen vooral buiten de bebouwde kom. We maaien deze gemeentelijke bermen twee keer per jaar. Afhankelijk van het weer en de groei gebeurt dit in mei/juni en augustus/september. Het gras wordt door een machine zogenaamd ‘geklepeld’. Die machine hakt het fijn en laat het gemaaide gras liggen. Rond bomen laten we een deel gras staan. Zo beschadigen we de stam niet en het is beter voor de biodiversiteit.

Gazons

Onder gazons verstaan we de kort en vaak gemaaide grassen binnen de bebouwde kom. Denk aan een grasveld bij u in de buurt. Deze velden maaien we over het algemeen 20 tot 24 keer per jaar. Er zijn wel uitzonderingen. Bepaalde locaties maaien we zo’n vijf keer. Dat doen we om de biodiversiteit te vergroten. Ook geef het meer kleur en bloemen. Net als bij de bermen, is het mogelijk dat er hoger gras rond de boom staat.

Stukje gras adopteren?

Wilt u een stukje gras samen met u buren beheren? Dat kan! Dat brengt voordelen met zich mee. Zo kunt u er bloemenmengsels zaaien of bloembollen planten. Er zijn tal van mogelijkheden om een stukje gras te onderhouden. De gemeente denkt graag mee. Samen met de collega’s van Team groen kijken we graag wat er mogelijk is. Zij gaan graag met u in gesprek. Heeft u interesse? Neem contact op met de collega’s via 0345 – 72 88 00.