Onderhoud sloten

Maaien en schoonmaken sloten

10 oktober 2023
Duurzaamheid

Het is weer tijd voor het maaien en schoonmaken van de sloten. De gemeente doet dit bij de sloten en bermen die wij in beheer hebben.

Het is weer tijd voor het maaien en schoonmaken van de sloten. De gemeente doet dit bij de sloten en bermen die wij in beheer hebben. Het maaisel en de begroeiing die we uit de sloot halen laten we altijd nog even liggen, zodat het kan uitzakken en het water eruit kan lopen. Ook hebben kleine waterbeestjes dan de tijd om een nieuwe plek te zoeken. Eind oktober zijn we helemaal klaar.