Loden drinkwaterleidingen

17 Feb 2020
Water in glas
De afgelopen tijd is er in de media veel aandacht geweest voor loden waterleidingen. Dit is naar aanleiding van rapporten van de Gezondheidsraad en van het RIVM over de gezondheidsrisico’s van loodinname via kraanwater. Lood is een voor de gezondheid schadelijk stof, vooral voor zuigelingen en kinderen tot ongeveer 8 jaar. Wanneer jonge en nog ongeboren kinderen teveel lood binnenkrijgen, kan dit leiden tot effecten op het leervermogen, zoals een lagere intelligentie (IQ-puntenverlies). De GGD adviseert al langer om blootstelling aan lood te voorkomen, onder andere door loden drinkwaterleidingen in gebouwen van voor 1960 te vervangen.

Wat doet de GGD?

Naar aanleiding van de aandacht voor loden drinkwaterleidingen informeren wij kindercentra, scholen en ouders van jonge kinderen over gezondheidsrisico’s van het drinken van water uit loden leidingen. Daarnaast adviseren en ondersteunen we gemeenten, scholen en schoolbesturen desgewenst bij de aanpak van deze problematiek.

Meer informatie