Leefgeld voor Oekraïense vluchtelingen

1 apr 2022
DeDe gemeente ondersteunt vluchtelingen uit Oekraïne die in West Betuwe verblijven met leefgeld. Zo kunnen zij zo snel mogelijk zo zelfstandig mogelijk leven in Nederland. Voor het leefgeld en toelages volgen we de landelijke richtlijnen. Deze zijn iets gewijzigd sinds ons eerdere bericht over leefgeld. Volwassenen en kinderen krijgen nu 260 euro per persoon per maand. Zij kunnen hier bijvoorbeeld eten, kleding en andere persoonlijke spullen voor kopen.

Vluchtelingen bij gastgezin

Vluchtelingen die bij een gastgezin wonen, ontvangen naast het leefgeld een extra toelage per maand. Volwassenen ontvangen 215 euro per maand extra en kinderen 55 euro per maand. Vluchtelingen kunnen dit geld gebruiken voor bijvoorbeeld openbaar vervoer, familiebezoek of sport. Zij kunnen het geld ook gebruiken om bij te dragen aan de kosten van het gastgezin, maar dit is niet verplicht.  

Inschrijven bij gemeente

Vluchtelingen moeten zich laten inschrijven bij de gemeente. Alleen dan kan de gemeente leefgeld uitkeren. Helpt u een vluchteling uit Oekraïne? En verblijft diegene in de gemeente West Betuwe? Zorg er dan voor dat de vluchteling zich inschrijft in de ‘basisregistratie personen’ (BRP) bij de gemeente. Meer informatie over het inschrijven vindt u op onze website www.westbetuwe.nl/steunoekraine.

Het leefgeld en de bijdrage voor de particuliere opvang betaalt de gemeente uit zodra de inschrijving in BRP in behandeling is. Vluchtelingen ontvangen deze vergoeding met terugwerkende kracht. Deze gaat in per de datum dat zij in onze gemeente aan kwamen.

Vluchtelingen in opvang gemeente

De vluchtelingen die verblijven in de noodopvang van de gemeente ontvangen leefgeld vanaf het moment van aankomst. De gemeente zorgt dat zij zich spoedig inschrijven in het BRP. 

Openen bankrekening

De gemeente stimuleert vluchtelingen om zo snel mogelijk een Nederlandse bankrekening te openen. Online kan dit vaak direct, zoals bij de Rabobank en ING. De bankpas is er dan in een aantal werkdagen. Zodra een vluchteling een bankrekening heeft, stort de gemeente daar het leefgeld elke maand op.

Wekelijks of maandelijkse uitbetalen

Totdat een vluchtelingen een Nederlandse bankrekening heeft, betalen we het leefgeld wekelijks uit. De gemeente gaat waarschijnlijk vanaf eind april met anonieme prepaid betaalpassen werken.

Controles gemeente

De gemeente controleert regelmatig of een vluchteling die leefgeld ontvangt nog in de gemeente West Betuwe verblijft. Ook kijkt de gemeente of een vluchteling aan het werk is gegaan. Dan is er een inkomen en is leefgeld niet meer nodig.

Werk? Meld het de gemeente

Dit geldt alleen voor de vluchteling die inkomst ontvangt en niet voor de overige gezinsleden. De hoogte van de inkomsten doen er niet toe. Zodra de vluchteling geld gaat verdienen, geeft hij of zij dat door aan de gemeente. Dit kan per mail via leefgeldregeling@westbetuwe.nl. De leefgeldregeling voor stopt dan per de eerste dag van de daarop volgende maand.