Leden gezocht

18 nov 2020
Ligt jouw hart bij de inwoners van West Betuwe die een steuntje in de rug kunnen gebruiken? Ben je actief betrokken bij de samenleving van West Betuwe? En wil je het college van burgemeester & wethouders adviseren over het beleid van het sociaal domein? Dan zoeken wij jou.

De Adviesraad sociaal somein

gemeente West Betuwe zoekt leden
 

Wat doet de Adviesraad sociaal domein (ASD)?
De ASD adviseert het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe over onderwerpen die vallen onder het sociaal domein zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet en de Jeugdwet.
Het doel van de ASD is de kwaliteit én uitvoering van het beleid te behouden en daar waar mogelijk te verbeteren. Dit kan door samen met de gemeente het beleid te beoordelen en nieuw beleid te ontwikkelen.
Wij zijn op zoek naar een goede afspiegeling van inwoners uit gemeente West Betuwe die samen de ASD vormen. De adviesraad bestaat uit een mix van inwoners met bestuurlijke – en/of inhoudelijke ervaring en/of hebben kennis met de doelgroepen binnen het Sociaal Domein.

De ASD bestaat uit minimaal 5 en maximaal 15 betrokken leden. Ieder lid heeft één of meerdere aandachtsgebieden binnen het sociaal domein. De ASD draagt twee leden voor als lid van de cliëntenraad van Werkzaak Rivierenland. Zij voeren namens de gemeente de taken uit rond werk en inkomen.

Wat bieden wij?
Wij bieden jou de uitdaging om een bijdrage te leveren aan de gemeentelijke doelstellingen binnen het sociaal domein. Het is een uitgelezen kans om te netwerken en tegelijkertijd lever je een zinvolle bijdrage aan de maatschappij Ook bieden wij je de mogelijkheid om jouw deskundigheid te vergroten. Je ontvangt voor jouw bijdrage een passende vergoeding.

Wat ga je doen?
Je denkt mee over de (toekomstige) ontwikkelingen binnen het sociaal domein en wat deze betekenen voor de inwoners van de gemeente West Betuwe. Dat doe je door deelname in verschillende werkgroepen. Je onderhoudt contact met inwoners, medewerkers uit het werkveld en andere organisaties. Je bent aanwezig bij de vergaderingen van de ASD. Ook stel je in overleg met de andere leden gevraagde- of ongevraagde adviezen op voor het college en bezoekt belangrijke bijeenkomsten.

Wat breng je mee?
Algemeen

 • Je woont in de gemeente West Betuwe.
 • Je hebt kennis van en bent betrokken bij één of meer van de onderwerpen binnen het sociaal domein.
 • Je staat open voor de mening van andere leden van de ASD en bent samenwerkingsgericht.
 • Je bent bereid en in staat om mee te denken over het grotere geheel en staat boven je eigen belang en de belangen van de doelgroep.
 • Je bent betrokken bij de lokale situatie.
 • Je hebt goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden in de Nederlandse taal.
 • Je bent beschikbaar voor een periode van minimaal 4 jaar.

Vaardigheden

 • Je hebt kennis van en/of bent bereid om je te verdiepen in het takenpakket en de besluitvormingsprocessen binnen de gemeente.
 • Je kunt een nauwe band onderhouden met de achterban en belangrijke organisaties.
 • Je kunt een visie vormen over gemeentelijke nota’s.
 • Je herkent signalen uit de lokale samenleving en vertaalt deze naar een advies voor de gemeente.

Wil je meer weten?
Neem contact op met Peter van Veluw, beleidsadviseur sociaal domein, via telefoonnummer
06 – 50 07 93 62 of peter.van.veluw@westbetuwe.nl. Meer informatie over gemeente West Betuwe vind je op www.westbetuwe.nl.

Heb je interesse?
Stuur dan voor 9 december 2020 jouw reactie naar Peter van Veluw via peter.van.veluw@westbetuwe.nl.