Erepenning uitgereikt door burgemeester Servaas Stoop aan voorzitter Marieke Dordmond-Pardoel

Koninklijke erepenning voor 100-jarige zangvereniging Crescendo uit Opijnen

04 maart 2024
Koninklijke onderscheidingen

Vanwege het 100-jarig bestaan heeft Zijne Majesteit de Koning aan Zangvereniging Crescendo uit Opijnen (gemeente West Betuwe) de Koninklijke Erepenning toegekend. Tijdens een drukbezocht jubileumconcert op zaterdag 2 maart werd de erepenning ter overstaan van veel huidige en oud-leden uitgereikt door burgemeester Servaas Stoop aan voorzitter Marieke Dordmond-Pardoel.

Binnen het dorp Opijnen en ook daarbuiten is Crescendo een niet weg te denken zangvereniging. De zangvereniging is opgericht op 19 september 1923. Crescendo betekent 'geleidelijk sterker wordend', en dat is vast de wens die men destijds ook voor de zangvereniging had.De zangvereniging is anno 2023 een actieve zangvereniging met momenteel zo’n 36 leden, zowel mannen als vrouwen, en zingt vierstemmig. De zangvereniging zingt onder begeleiding van Sam ten Velden en dirigent Simone Damman een gevarieerd repertoire van pop-, musical- en volksmuziek in verschillende talen.

Jubileumjaar

Ter ere van het jubileumjaar organiseerde de zangvereniging op 2 maart een jubileumconcert in de Keijsershof in Opijnen. Bij elk jubileum heeft men wel op een bijzondere manier stilgestaan. Bij het 25-jarig jubileum is er een vaandel geschonken. Met 40 jaar is er een viering geweest met een heuse operette. Met het 75-jarig jubileum werd er een korenconcert gegeven. Daarbij was er medewerking van koren zoals “Euphonia” uit Waardenburg, “Zanglust” uit Varik en “Soli Deo Gloria” uit Meteren en uit Ophemert. De laatste viering, het 95-jarig bestaan, heeft men gevierd met een internationaal programma met Nederlands-, Engels-,  Afrikaans- en zelfs Japans- en Russischtalige liederen.

Muzikale bijdrage in West Betuwe

Crescendo levert al vele jaren een muzikale bijdrage aan de dodenherdenking op 4 mei en aan kerstzangdiensten in de kerk in Opijnen. Daarnaast treedt de zangvereniging regelmatig op in verzorgingshuis ‘de Wittenberg’ in Haaften. In de zomer van 2022 heeft de zangvereniging meegedaan aan het openluchttheater ‘Korsen en Kaaien’. In de boomgaard van Heesselt en Varik werd er toen gespeeld en gezongen. Crescendo had een prominente rol en mede daardoor was deze theatervoorstelling een groot succes!

Koninklijke Erepenning

De Koninklijke Erepenning is een ereteken dat kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen of instellingen dan wel aan sportverenigingen. Het symboliseert het respect en de waardering die de Koning heeft voor bijzondere verdiensten van de ontvanger.

Alleen de Koning kan de Erepenning toekennen, welke strikt op naam van de ontvangende instantie is. De begiftigde vereniging heeft het recht op briefpapier of gedrukte stukken van de onderscheiding in woord en/of beeld melding te maken.

Lees meer over de voorwaarden voor het aanvragen van een Erepenningexterne-link-icoon.