Kleine asfaltreparaties in de kernen

27 aug 2022
Rond 19 september start van Mouwrik Waardenburg met kleine asfaltreparaties in de kernen. Hierbij moet u denken aan scheuren en gaten in het asfalt van wegen en fietspaden. De werkzaamheden starten in en rond Geldermalsen. Hier is van Mouwrik ongeveer 2 weken mee bezig. Omdat het om kleine reparaties en handwerk gaat, is er weinig overlast voor verkeer.

Wegenonderhoud in West Betuwe

De wegen in de gemeente West Betuwe zorgen letterlijk voor verbinding. Het goed onderhouden en beheren van de wegen is daarom erg belangrijk. In totaal beheren we 655 km aan wegen, dit is een totaal oppervlak van 4,7 miljoen vierkante meter aan verhardingen. Enorm veel wegen om te onderhouden dus. Daarom hebben we met meerdere aannemers contracten voor wegenonderhoud.

  • Kleinschalig asfaltonderhoud doet van Mouwrik Waardenburg voor ons voor het noorden van onze gemeente. Dit is het gebied boven de A15.
  • Voor kleinschalig asfaltonderhoud voor het zuiden van onze gemeente (onder de A15) zijn we bezig met een aanbesteding.
  • Groot asfaltonderhoud en vervangen van asfaltwegen doen we met een bouwteam via aannemersbedrijf van Gelder.
  • Straatwerk in woonwijken wordt gedaan door Willemsen Infra en van Kessel Wegenbouw Geldermalsen.
  • Voor herinrichtingen van woonstraten houden we aparte aanbestedingen. Eind dit jaar start bijvoorbeeld de aanbesteding van het groot onderhoud en klimaatbestendig inrichten van de straten in Oud Asperen.

Met de inzet van deze aannemers wil de gemeente voortvarend werk maken van de grote opgave voor het onderhoud aan de wegen. En door het werk te verdelen in gebieden en in groot en kleine opdrachten, geven we meerdere aannemers (juist ook het MKB en lokale bedrijven) een kans op werk.