Kapvergunning

Wilt u een boom kappen of drastisch snoeien? Het kan zijn dat u een omgevingsvergunning nodig heeft. Een aanvraag dient u in bij de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR).

Heeft u een vergunning gekregen? U mag de boom nog niet gelijk kappen. Het is voor iemand anders nog 6 weken mogelijk om bezwaar te maken. 

Belangrijk om te weten

We werken aan hand van de bomenlijsten van de voormalige gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal. Dit doen we totdat nieuw kapbeleid is vastgesteld. Het is mogelijk dat het vanaf 2023 wijzigt. 

Staat uw boom op een van de ‘Lijsten met Waardevolle Bomen’ van de voormalige gemeenten? Dan moet u een kapvergunning aanvragen. Voor de overige bomen is dit vaak niet nodig.

De gemeente kan bepalen dat u de boom alleen mag kappen als u een nieuwe boom plant. Wij bepalen ook binnen welke termijn u dit moet doen.

Kapvergunning aanvragen

Via Omgevingsloket online kunt u controleren of een omgevingsvergunning nodig is. Daar is het mogelijk om de aanvraag online te regelen. Gebruik hiervoor uw DigiD. Ook kunt u het formulier downloaden, uitprinten en opsturen naar de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). Bedrijven kunnen de aanvraag alleen online doen. Gebruik hiervoor eHerkenning. Vraagt u de vergunning aan voor de eigenaar van de boom? Dan stuurt u ook zijn of haar schriftelijke toestemming mee.

Vul het aanvraagformulier volledig in. Geef hierbij de volgende gegevens:

 • soort boom/bomen
 • hoeveel bomen u wilt kappen
 • de plek waar de boom staat
 • de omtrek en diameter van de boom op 1,30 meter hoogte
 • waarom u de boom wilt kappen

Hoe lang duurt het?

De gemeente heeft de behandeling van kapaanvragen overgedragen aan Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De ODR kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen. Als zij niet binnen de termijn beslissen, dan krijgt u automatisch een vergunning. Heeft u een vergunning gekregen? U mag de boom nog niet gelijk kappen. Het is voor anderen nog 6 weken mogelijk om bezwaar te maken. 

Vergunning geweigerd

Het is mogelijk dat de vergunning wordt geweigerd. Dat is standaard het geval bij bomen die op de bomenlijsten staan van de voormalige gemeenten Lingewaal en Geldermalsen. Soms wordt dat wel toegestaan. Dat kan als de boom niet te behouden valt door bijvoorbeeld een gevaar voor de omgeving, een sterke achteruitgang in conditie of een groot maatschappelijk belang.

Staat uw boom op de bomenlijst van de voormalige gemeente Neerijnen? Dan kijken we ook naar aanvullende criteria:

 • natuurwaarde
 • landschappelijke waarde
 • waarde voor stads- en dorpsschoon
 • beeldbepalende waarde
 • cultuurhistorische waarde
 • waarde voor de leefbaarheid

Kosten

Aan een omgevingsvergunning zijn kosten verbonden. In 2023 betaalt u € 47,95 voor een kapvergunning. 

Buiten de bebouwde kom

Voor bomen buiten de bebouwde kom gelden soms andere regels. Deze vallen onder de Wet natuurbescherming. Om daar te kappen moet u in sommige gevallen een kapmelding doen. Meer informatie vindt u via Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.