Kappen van bomen

30 apr 2019
Maar liefst 39.348 bomen heeft de gemeente West Betuwe in eigendom en daar dus ook de zorg voor. Veelal gaat het om essen, populieren en wilgen. Regelmatig sterven bomen van ouderdom of worden minder vitaal als gevolg van ziekte.

Een gegeven waarmee de gemeente als verantwoordelijke beheerder rekening moet houden. Goed beheer bestaat ook uit het kappen van risicovolle bomen die waar zoveel mogelijk (in het najaar) herplant worden. Dit om te voorkomen dat vallende takken en omvallende bomen de veiligheid van verkeersdeelnemers in gevaar brengen en de gemeente voor de gevolgen daarvan aansprakelijk wordt gesteld.

In 2018 was er binnen de gehele gemeente een Boom Veiligheids Controle. Hieruit bleek dat er 764 bomen slecht aan toe waren. Zij kregen nadrukkelijk het etiket ‘risicoboom’.  Vooral de essenziekte heeft veel schade aangericht. Als gevolg daarvan moesten er 472 bomen worden gekapt. De resterende 292 andere bomen treft binnenkort hetzelfde lot. Voorafgaand aan het kappen worden de bomen geschouwd op de aanwezigheid van flora en fauna (in het bijzonder broedvogels in relatie tot de Natuurwet).

In een aantal gevallen staan de te kappen bomen in de bebouwde omgeving. Voordat hier daadwerkelijk tot kap wordt overgegaan, ontvangen de direct omwonenden hierover nader bericht.