Kapelstraat Ophemert

Meer informatie over de riolerings- en bestratingswerkzaamheden in de Kapelstraat in Ophemert

Eind vorig jaar organiseerden AVRI en gemeente Neerijnen een inloopavond in Ophemert. Onderwerp van gesprek met de aanwezige belangstellenden was het voorgenomen riolerings- en bestratingsproject in de Kapelstraat. De AVRI heeft dit project inmiddels overgedragen aan de gemeente West Betuwe. De gemeente besluit nu tot nadere onderzoek en dus uitstel.

Heroverweging werkzaamheden

Een soortgelijk project in de aangrenzende Weverstraat heeft eerder ter plaatse voor behoorlijk wat overlast en ergernis bij aanwonenden gezorgd. Reden genoeg voor het huidige gemeentebestuur om nog eens kritisch naar het ontwerp en de projectrisico’s voor de Kapelstraat te kijken. Herhaling van de Weverstraat wil de gemeente voorkomen. Centraal staat de vraag of het ontwerp robuust genoeg is om bij hevige regenval het water te kunnen verwerken. Daarbij is het goed ook nog eens te kijken naar mogelijkheid regenwater bovengronds af te voeren. Dat laatste zou mogelijk de periode van uitvoering kunnen bekoren en de waterafvoer via het riool robuuster maken.

Aangepaste plannen

Op 19 juni presenteerde de gemeente tijdens een inloopavond het aangepast ontwerp van de werkzaamheden in de Kapelstraat te Ophemert. Tijdens deze avond zijn er meerdere vragen over het ontwerp gesteld. Daarnaast ontvingen wij een viertal vragen tot aanpassing van het ontwerp. We zijn met deze respons aan de slag gegaan en waar nodig en mogelijk hebben we het plan aangepast.