Kapelstraat Ophemert

Meer informatie over de riolerings- en bestratingswerkzaamheden in de Kapelstraat in Ophemert

Eind vorig jaar organiseerden AVRI en gemeente Neerijnen een inloopavond in Ophemert. Onderwerp van gesprek met de aanwezige belangstellenden was het voorgenomen riolerings- en bestratingsproject in de Kapelstraat. De AVRI heeft dit project inmiddels overgedragen aan de gemeente West Betuwe. De gemeente besluit nu tot nadere onderzoek en dus uitstel.

Heroverweging werkzaamheden

Een soortgelijk project in de aangrenzende Weverstraat heeft eerder ter plaatse voor behoorlijk wat overlast en ergernis bij aanwonenden gezorgd. Reden genoeg voor het huidige gemeentebestuur om nog eens kritisch naar het ontwerp en de projectrisico’s voor de Kapelstraat te kijken. Herhaling van de Weverstraat wil de gemeente voorkomen. Centraal staat de vraag of het ontwerp robuust genoeg is om bij hevige regenval het water te kunnen verwerken. Daarbij is het goed ook nog eens te kijken naar mogelijkheid regenwater bovengronds af te voeren. Dat laatste zou mogelijk de periode van uitvoering kunnen bekoren en de waterafvoer via het riool robuuster maken.

Inloopavond

Op dit moment lopen er dus verschillende onderzoeken. Het gemeentebestuur verwacht de aanwonenden later dit voorjaar tijdens een inloopavond over de uitkomsten daarvan te kunnen informeren. Tegelijkertijd wil zij dan met hen het gesprek aangaan over een nieuw/aangepast ontwerp en de periode van uitvoering. Dit alles betekent dat de aannemer dus niet al in april – zoals eerder aangekondigd - in deze straat aan de slag gaat.