Deil

Kansenkaart Deil

13 december 2023
Dorpen en stadjes

Na een uitgebreid participatieproces heeft het college van burgemeester en wethouders de ontwerp Kansenkaart voor Deil vastgesteld. De Kansenkaart geeft inzicht in mogelijke woningbouwlocaties in Deil. Ook beschrijft het de kansen voor andere thema’s zoals recreatie, landschap en duurzame energie in Deil. Voordat het college de Kansenkaart definitief vaststelt, krijgt het dorp de mogelijkheid om een reactie te geven op de ontwerp Kansenkaart.

Reageren op de Kansenkaart

Waarschijnlijk nog dit jaar kan het dorp reageren op de ontwerp Kansenkaart Deil. Wanneer en hoe dat kan, staat onder  het kopje Bekendmakingen van het Gemeentenieuws in huis-aan-huisblad Het Kontakt. En natuurlijk informeren we ook de Dorpsraad hierover. 

Woningbouw

Het op korte termijn realiseren van nieuwe woningen is een vurige wens van inwoners van Deil. Dit betekent dat het college binnenkort besluit welke eerste twee locaties hiervoor in aanmerking kunnen komen.  

Kansenkaart en kernagenda

De acties die voortkomen uit de Kansenkaart worden onderdeel van de Kernagenda Deil. De Kernagenda is het centrale document en de hoogste in hiërarchie met betrekking tot afspraken en plannen tussen inwoners, verenigingen en gemeente.

Ook Kansenkaarten voor andere dorpen en stadjes

De Kansenkaart voor Deil is een primeur. Ook voor de andere dorpen en stadjes gaat de gemeente samen met inwoners kansenkaarten maken de komende jaren.