Jeugd en gezin

Het opvoeden kinderen is leuk, maar kan ook uitdagend zijn. Problemen van uw kind of in de relatie met uw kind kunnen divers zijn. Elke leeftijd kent specifieke problemen. Uw kind eet niet goed, lijkt heel teruggetrokken of juist extreem druk, u krijgt geen contact meer met uw puberkind, u hebt zelf grote problemen waardoor u twijfelt over de aandacht die u uw kind kunt geven.

Antwoorden, advies en hulp

Op de sociale kaart staan organisaties, stichtingen en activiteiten in de buurt die u kunnen helpen bij het beantwoorden van veel vragen

Vaak is een persoonlijk gesprek prettig en nodig. Dit kan op verschillende plekken, en is afhankelijk van de situatie. Vragen kunt u stellen op voor u vertrouwde plekken zoals het consultatiebureau (bij het jonge kind), de leerkracht of zorgcoördinator van school of uw huisarts

U kunt uw vraag ook stellen aan het Team Sociaal. In het team zijn verschillende jeugdprofessionals werkzaam. De professional brengt samen met u in beeld wat er nodig is om passende zorg te organiseren. Zij geven u tips en kunnen u informeren en adviseren. Als het nodig is bieden ze kortdurende ondersteuning. Ook kunnen ze u doorverwijzen naar gespecialiseerde jeugdhulp.

In de gemeente West Betuwe zijn diverse huisartsen die in hun praktijk een Praktijkondersteuner Jeugd hebben. Daar kunt u ook terecht met uw opvoed- en opgroeivragen.

Het Team Sociaal van de gemeente West Betuwe kan u informeren over en in contact brengen met allerlei vormen van jeugdhulp of dat voor u organiseren. Voorbeelden daarvan zijn:

Ambulante jeugdhulp

Ambulante jeugdhulp is hulp die thuis wordt geboden. Het gaat om tijdelijke hulp bij de opvoeding van de kinderen. Doelgroep zijn gezinnen die uit balans zijn, bijvoorbeeld omdat ze te maken hebben met gedragsproblemen van het kind.

Jeugd-ggz

De jeugd-ggz (geestelijke gezondheidszorg) is er om hulp te bieden als uw kind te maken krijgt met een psychische aandoening of klachten.

Zorg voor jeugd met een beperking

Bij zorg voor jeugd met een beperking gaat het om kinderen met bijvoorbeeld een (licht) verstandelijke beperking, een zintuiglijke beperking (zoals blind, slechtziend of doof), een lichamelijke beperking (ook niet-aangeboren hersenletsel), een chronische ziekte, een psychiatrische aandoening of een taalontwikkelingsstoornis.

Pleegzorg

Pleegzorg is zorg buiten het gezin. Het betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen.

Wilt u jeugdhulp ontvangen van een aanbieder die geen contract heeft met de gemeente West Betuwe of zelf de regie houden op de jeugdhulp? Dan kunt u in aanmerking komen voor een persoonsgebonden budget (pgb). Hierbij gelden een aantal voorwaarden. Kijk voor meer informatie op de pagina Persoonsgebonden budget.