Inwonersinitiatieven in de kernen in 2021

Inwoners en verenigingen dienden al een groot aantal activiteiten in voor een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget. De onderstaande activiteiten ontvingen al een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget.

Heeft u ook een leuk idee voor uw stad of dorp? Neem dan contact op met uw gebiedsmakelaar.