Inwonersinitiatieven in de kernen in 2020

Inwoners en verenigingen dienden al een groot aantal activiteiten in voor een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget. De onderstaande activiteiten ontvingen al een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget.

Heeft u ook een leuk idee voor uw stad of dorp? Neem dan contact op met uw gebiedsmakelaar.

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus zijn sommige activiteiten uitgesteld tot een nader te bepalen datum.

Aanvragen die na 1 december 2020 binnenkomen, worden behandeld vanuit het leefbaarheidsbudget 2021.