Inwonersbijeenkomsten Gastvrije Waaldijk - dijkversterkingsproject Tiel-Waardenburg

24 Feb 2022
In de gemeente West Betuwe zijn twee dijkversterkingsprojecten in voorbereiding. Een voor het traject tussen Gorinchem-Waardenburg en een voor Tiel-Waardenburg. Deze projecten bieden zogenaamde ‘meekoppelkansen’. Kansen die de dijk mooier, toegankelijker en veiliger maken. De afgelopen jaren hebben inwoners van de dorpen langs de dijk veel ideeën ingebracht om de dijk verkeersveiliger te maken. De tekeningen zijn inmiddels gereed. Deze laten zien hoe de inrichting van de weg op de dijk er straks uit komt te zien.

Herstelactie inwonersbijeenkomst Tiel-Waardenburg


Op 25 januari 2022 is voor inwoners uit het traject Tiel-Waardenburg een digitale informatieavond georganiseerd. Deze bijeenkomst stond in het teken van de Gastvrije Waaldijk. We hebben gemerkt dat de uitnodiging voor deze avond helaas te weinig inwoners heeft bereikt.  We willen graag inwoners alsnog de gelegenheid geven om zijn of haar reactie te geven op de tekeningen. Daarom bieden we extra mogelijkheden voor inwoners uit de dorpen Ophemert (inclusief Zennewijnen), Varik, Heesselt, Opijnen, Neerijnen en Waardenburg.           

Dit doen wij door aan te sluiten bij inwonersbijeenkomsten over de dijkversterking Tiel-Waardenburg, georganiseerd door het Waterschap Rivierenland. Tijdens deze bijeenkomsten zijn medewerkers van de gemeente aanwezig om uw vragen over de Gastvrije Waaldijk te beantwoorden. 

Locatie en data

De bijeenkomst vindt plaats op onderstaande drie data in Huis Op Hemert, Blankenburgsestraat 3, Ophemert.

  • Donderdag 17 maart 2022 voor de dorpen Varik en Heesselt.
  • Donderdag 24 maart 2022 voor de dorpen Ophemert en Zennewijnen.
  • Donderdag 31 maart 2022 voor de dorpen Waardenburg, Neerijnen en Opijnen.

U bent van harte welkom

Inwoners uit bovengenoemde dorpen en andere belangstellenden zijn van harte welkom om binnen te lopen tussen 17:00 en 20:00 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Kijk voor meer informatie op www.westbetuwe.nl/waaldijk