Inwoners West Betuwe gaan minder afvalstoffenheffing betalen

15 nov 2022
Komend jaar gaan inwoners van West Betuwe 7,53 euro minder betalen aan afvalstoffenheffing. Avri haalt dan één keer in de twee weken het groente-, fruit en tuinafval (gft) op. Net zoals afgelopen zomer in de maanden juni, juli en augustus.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering over de begroting gaf een raadsmeerderheid aan dat inwoners te maken krijgen met veel stijgende prijzen om in het levensonderhoud te voorzien. Uit onderzoek blijkt dat het meer betalen van het pluspakket, niet opweegt tegen het zes keer meer ophalen van de gft container in de zomermaanden. Zo heeft het wegvallen van de zomerinzameling van het gft voor veel inwoners niet voor grote problemen gezorgd. In de zomer is er namelijk ook minder tuinafval dan bijvoorbeeld in het voor- en najaar.

Wethouder Joke van Vrouwerff: “Door het wegvallen van de zomerinzameling ontstaat er toch een mooie, kleine besparing voor inwoners in deze toch al dure tijden. En daarnaast draagt het ook bij aan duurzaamheid. Minder ophalen en dus minder verkeersbewegingen van de ophaaldienst is beter voor het milieu.”

De motie van de gemeenteraad over deze inzameling ziet u op de website van de gemeenteraad.

Pluspakket Avri

Normaal gesproken werd het gft in de gemeente West Betuwe in de zomermaanden wekelijks ingezameld, in plaats van één keer in de twee weken. Deze extra inzameling valt onder het pluspakket. Inwoners betalen voor deze plusdienst €7,53 per jaar via een toeslag op de afvalstoffenheffing.