Bijeenkomst

Inwoners geven hun mening op luisteravond over ontsluitingsweg Tiel

01 juli 2024
Dorpen en stadjes

Onlangs heeft de gemeente Tiel een voorlopig besluit genomen over de komst van een ontsluitingsweg van en naar Tiel nabij de kern Ophemert. Iedereen kan daarover voor 17 juli 2024. een zienswijze indienen. De gemeente West Betuwe hield woensdagavond 26 juni 2024 in Huis op Hemert een luisteravond. Ongeveer 60 inwoners uit met name Ophemert waren daarbij aanwezig. De gemeente wilde van de inwoners horen wat hun zorgen zijn en welke vragen ze hebben, ook over eventuele kansen die een ontsluitingsweg nabij Ophemert zou kunnen hebben. Wethouder Hartman ging met de aanwezigen in gesprek en de opmerkingen zijn meteen ter plekke genoteerd en geprojecteerd op een scherm. Deze aantekeningen zijn hieronder te vinden zodat u een indruk krijgt welke input op 26 juni door de aanwezigen is gegeven.

Bekijk hier de aantekeningen die zijn gemaakt op 26 juni

Zienswijze indienen voor 17 juli 2024

Iedereen kan een zienswijze indienen bij de gemeente Tiel. Een zienswijze is een reactie met argumenten tegen het voorlopige besluit van de gemeente Tiel. Ook de gemeente West Betuwe gaat een eigen zienswijze indienen. U kunt de zienswijze in een email sturen naar westontsluiting@tiel.nl of per post gericht aan de gemeente Tiel, college van B&W, Postbus 6325, 4000 HH Tiel, met vermelding van ‘zienswijze voorkeursalternatief Westelijke ontsluiting’. Medio september reageert de gemeente Tiel op alle ingekomen zienswijzen. Daarna neemt het college  van B & W van Tiel een definitief besluit over de ontsluitingsweg en legt zij dat besluit eind van dit jaar voor aan de gemeenteraad van Tiel.