Interesse in een kombord?

We verkopen de borden voor 15 euro per stuk. Inschrijven kan tot 28 januari. Na 1 februari ontvangt u bericht of u in aanmerking komt voor het gewenste kombord. Blijven er borden over, dan gaan die voor verkoop naar de oud-ijzerhandel. Via dit formulier kunt u zich inschrijven voor een kombord.