Interesse in een kombord?

4 jan 2019
Inwoners die graag een oud kombord van één van de West Betuwse dorpen wil bemachtigen, kunnen zich hiervoor inschrijven. Dat kan tijdens de nieuwjaarsreceptie op maandag 7 januari 2019 of via onze website.

Vanaf 1 januari is het niet langer Rumpt in gemeente Geldermalsen of Ophemert in gemeente Neerijnen, maar Spijk in gemeente West Betuwe. Alle oude komborden gaan we vervangen door nieuwe met het logo van West Betuwe.

Wat gaan we met die oude borden doen? Verschillende inwoners hebben interesse getoond. Het gemeentebestuur wil hieraan tegemoet komen.

  • We verkopen de borden voor 15 euro per stuk.
  • Inschrijven kan
  • Meer vraag dan aanbod? Dan volgt loting.
  • Blijven er borden over, dan gaan die voor verkoop naar de oud-ijzerhandel.

Klompenpaden

Natuur en landschap én recreatie en toerisme zijn belangrijke aandachtsgebieden in onze gemeenten. De opbrengst van deze actie gaat ze allebei ondersteunen. Het gemeentebestuur wil hiermee een bijdrage leveren aan het verder uitbreiden van het aantal Klompenpaden.