Inschrijven vluchtelingen

30 mrt 2022
Het is belangrijk dat alle vluchtelingen zich inschrijven bij de gemeente. Maak daarvoor online een afspraak.

Afspraak maken

Helpt u een vluchteling uit Oekraïne? En verblijft diegene in de gemeente West Betuwe? Zorg er dan voor dat de vluchteling zich inschrijft in de ‘basisregistratie personen’ (BRP) bij de gemeente. U maakt voor de vluchteling een afspraak. Meer informatie staat op www.westbetuwe.nl/steunoekraine.

Op dinsdag en donderdag

Elke dinsdag en donderdag zijn de inschrijfdagen voor vluchtelingen uit Oekraïne. Op de andere dagen schrijven we andere nationaliteiten en inwoners van West Betuwe in. Een afspraak maken is alleen mogelijk in de ochtend. De middagen zijn gereserveerd voor groepen vluchteling, die bijvoorbeeld via een particulier initiatief zijn opgevangen in West Betuwe. 

Altijd om 8.30 uur aanwezig zijn

Wij verwachten u altijd om 8.30 uur in het gemeentehuis. Dit geldt ook als u een afspraak voor een later tijdstip maakt. De gemeente neemt met iedereen die een afspraak maakt hierover contact op. Het proces van inschrijving duurt tot eind van de ochtend. 

Houd rekening met uitloop. Tijdens de inschrijving legt de vluchteling een verklaring onder ede/belofte af. Hiervoor regelt de gemeente een officieel beëdigde tolk (via Global TALK). Mocht er geen tolk beschikbaar zijn, dan informeren wij u vooraf. En we maken een nieuwe afspraak als dat nodig is.  

Helpt u een groep vluchtelingen?

Maak dan geen afspraak en neem contact op met de gemeente. Wij maken dan graag afspraken met de initiatiefnemers over het inschrijven in de BRP. Neem contact met ons op via 0345 – 72 88 00. U hoeft geen aparte afspraken per persoon te maken. Ook de vluchtelingen opgevangen in de gemeentelijke opvanglocaties, hoeven geen aparte afspraak per persoon te maken.