Inloopbijeenkomst ontwikkeling Heuff-terrein Vuren

23 jun 2022
Op woensdag 6 juli is er een inloopbijeenkomst voor inwoners over de ontwikkeling van het Heuff-terrein in Vuren.

Waterschap Rivierenland, gemeente West Betuwe en de eigenaar van het Heuff-terrein organiseren deze bijeenkomst. Zij presenteren het ‘Voorlopig Inrichtingsplan’ voor het Heuff-terrein. Met meer natuurontwikkeling als gevolg van de dijkversterking en beperkte woningbouw bij de steenovens en op de dijk. Voor de woningen is een beeldkwaliteitsplan gemaakt. De integrale ontwikkeling van het Heuff-terrein wordt verwerkt in een nieuw bestemmingsplan voor het terrein. Dit wordt in de tweede helft van het jaar in procedure gebracht. 

U bent van harte welkom!

Inwoners uit Vuren en andere belangstellenden zijn van harte welkom op woensdag 6 juli. Koffie en thee staat klaar.

Locatie

In het kantoor van de Graaf Reinaldalliantie, Waaldijk 91 in Vuren. Dit kantoor bereikt u via de achteringang, vanaf de Mildijk.

Tijd

U kunt binnenlopen van 16.00 tot 20.00 uur.