Informatie voor kiezers

Op woensdag 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Iedereen die een stempas heeft ontvangen mag dan stemmen. Zo bepaalt u mee welke raadsleden er in de gemeenteraad van West Betuwe komen. De raadsleden beslissen de komende 4 jaar over de plannen van de gemeente.