Impuls voor speeltuinen in West Betuwe

18 jun 2021
Gemeente West Betuwe geeft de komende 1,5 jaar een impuls aan de speelruimten in de 26 kernen. Zoals in het beleid is vastgelegd, heeft iedere kern eind 2022 tenminste een centrale speelplek. Dit is een toegankelijke, uitdagende en veilige plek voor iedereen, van jong tot oud. Een plek waar plezier, ontmoeten en bewegen centraal staat. En die bijdraagt aan de verbondenheid en leefbaarheid in de kernen. Sommige kernen behouden naast een centrale speelplek ook nog een (kleine) steunspeelplek en/of groene speelruimte zonder speeltoestellen.

Uitvoeringsplan biedt perspectief

De uitdaging voor goede speelruimten in de gemeente West Betuwe is groot. Met in totaal 121 speeltuinen, bijna 900 speeltoestellen, achterstallig onderhoud en een beperkt budget is na de fusie gestart met het samenvoegen en actualiseren van speeltuinenbeleid van de voormalige gemeenten Neerijnen, Lingewaal en Geldermalsen. In december 2020 heeft de gemeenteraad de Kadernota Speelruimtebeleid 2022-2026 West Betuwe vastgesteld. Hierin leek de toekomst van de speeltuinen op basis van de samengevoegde situatie aanvankelijk sober. Door het aangenomen amendement in de gemeenteraad is echter meer geld beschikbaar gekomen. En dankzij het daaropvolgende uitgewerkte ‘Uitvoeringsplan Speelruimten 2022-2026’ is er nu meer perspectief ontstaan. Het college heeft begin juni het uitvoeringsplan vastgesteld.

Samenwerking

De noodzaak om begin dit jaar samen met de samenleving aan de slag te gaan met het uitvoeringsplan was groot. Door grote inzet en toewijding van de speeltuinorganisaties en omwonenden in samenwerking met de gemeente is de afgelopen maanden hard gewerkt aan het ‘Uitvoeringsplan Speelruimten West Betuwe’. Er zijn meerdere gesprekken gevoerd tussen gemeente en de speeltuinorganisaties. De eerste winst is dat de organisaties onderling de samenwerking gingen opzoeken. Door onderlinge uitruil van speeltoestellen zijn sommige speeltuinen zelfs al verbeterd. Deze samenwerking draagt positief bij aan de toekomst van de speeltuinen in alle kernen.

Belangrijke impuls

Door de richting in het nieuwe beleid, de inzet van betrokkenen en de beschikbaarheid van extra geld geeft het uitvoeringsplan een belangrijke impuls aan de speelruimten in onze gemeente. Wethouder Rutger van Stappershoef is blij met het perspectief dat nu wordt geboden: “Eind dit jaar is het achterstallig onderhoud in de speeltuinen weggewerkt en zijn alle toestellen, ook de zelfgemaakte, gecertificeerd. We nemen tot eind 2022 de tijd om verouderde toestellen te vervangen en te investeren in het toekomstbestendig maken van de speeltuinen. We zijn en blijven hierover in gesprek met omwonenden van betreffende speeltuinen. Samen bespreken we de toekomst van de speelplek.”

Speeltuinorganisaties

Ook voor de speeltuinorganisaties zijn er veranderingen. Van Stappershoef: “De subsidieregeling voor de speeltuinorganisaties passen we aan. In het uitvoeringsplan is extra geld beschikbaar voor toekomstige vervanging van speeltoestellen. En dit komt nu bovenop het subsidiedeel voor beheer en onderhoud. Voor de meeste speeltuinen biedt dit meer mogelijkheden.”

Het bestuur van speeltuin ’t Spijkertje in Spijk laat weten: “Nu we weten dat er de komende jaren meer middelen zijn, geeft dat rust. En ook energie en inspiratie voor leuke plannen om de speeltuin nieuwer, beter en mooier te maken. Kinderen hebben de vrijheid en tijd nodig om te spelen. Spelen is geen luxe. Spelen is noodzaak. Er is niets zo inspirerend als kijken naar een spelend kind!”

Toekomst

De komende 1,5 jaar is een overgangsperiode. Wethouder van Stappershoef: “Vanaf 2023 zijn alle speeltuinen in de gemeente West Betuwe op orde. Veilig, toegankelijk en een plek waar inwoners elkaar graag ontmoeten. De subsidieregels zijn straks voor alle speeltuinorganisaties gelijk. Samen werken we verder aan de speeltuinen en daarmee ook aan de toekomstige verbondenheid en leefbaarheid in de kernen.”